• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Hovslagarutbildning

Hovslagarutbildning

Course Information

Om utbildningen på Flyinge, Strömsholm och WångenDen treåriga utbildningens övergripande mål är att du efter avslutad hovslagarutbildning har tillräckliga praktiska och teoretiska kunskaper för att verka yrkesmässigt som av Jorbruksverket godkänd hovslagare. Vi fokuserar på varje enskild individs förutsättningar och skor för hög hållbarhet och prestation inom hästsporten.På hovslagarutbildningen varvar du såväl teori som praktik, vi håller till i uppvärmda ljusa lokaler med alla tänkbara faciliteter för att kunna genomföra utbildningen på bästa sätt, dessutom i en historisk miljö. Vi samarbetar med andra anläggningar och uppfödare där vi tittar på tex travhästar och föl. Övergripande innehåller utbildningen följande:Arbetsmiljö och hälsaLärande i arbete (praktik)Smide/VarmskoningFysiologiskskoningHovsjukdomar och hovreperationerHästkunskapFöretagande

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-08-26

Provider Information

Provider Name: 
Flyinge AB
Provider Type: 
private
Provider Contact Info: 

Flyinge AB, Box 3 24729 Flyinge, yh@flyinge.se, www.flyinge.se