• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Hovslagare

Hovslagare

Course Information

Utbilda dig på BYS hovslagarskola i Skara, med anor från 1700-talet – och först i Sverige att bli certifierad av EFFA (European Federation of Farriers Association). Här utbildar du dig i ”hjärtat” för svenskt hovslageri i en miljö som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär. Vi erbjuder en förstklassig utbildning baserad på internationellt konkurrenskraftig forskning och utvecklad i nära samverkan med näringen.Under din första termin läser du fördjupningskurser om hästen som biologisk varelse, anatomi och fysiologi samt verkning/skoning. Du lär dig också mer om att starta och driva ditt egna företag, bland annat genom att redan på skolan göra en affärsplan för ditt framtida hovslageri. Du får goda råd från yrkeskunniga lärare och branschföreträdare längs vägen!Under 50 veckor är du ute på praktik – LIA (Lärande i arbetslivet) där du skapar dig en trygghet i utövandet av hantverket.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2020-08-01

Provider Information

Provider Name: 
Västra Götalands läns landsting, Biologiska Yrkeshögskolan i Skara - BYS
Provider Type: 
public
Provider Contact Info: 

Västra Götalands läns landsting, Biologiska Yrkeshögskolan i Skara - BYS, Regionens Hus 54180 Skövde, naturbrukskansliet@vgregion.se, www.naturbruk.nu/bys/