• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Hotelirstvo in turizem (Hospitality and tourism)

Hotelirstvo in turizem (Hospitality and tourism)

Course Information

Hotelirstvo in turizem je študijski program, ki je mednarodno primerljiv (npr. Internationale Hochschule Bad Honnef (Nemčija); Haaga, University of Applied Sciences (Finska), FH Wien Studiengänge der WKO, (Avstrija); Ecole hoteliere de Lausanne (Švica). Med drugim nudijo možnost hitrega zaključka študija predvsem za vse, ki so zaključili študij na Višjih strokovnih šolah za gostinstvo in turizem. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled (College of hospitality and tourism management Bled)

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani organizator v hotelirstvu in turizmu (VS) - diplomirana organizatorka v hotelirstvu in turizmu (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. org. hot. in tur. (VS)

Awarding body:

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled