• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Hospitalsteknisk assistent

Hospitalsteknisk assistent

Course Information

En vigtig del af arbejdet går ud på at modtage og tale med patienter om deres problemer. Som hospitalsteknisk assistent lærer du også at skrive dine målinger ned, så lægerne ud fra dette kan beslutte, hvad der skal gøres.Hospitalstekniske assistenter kan arbejde på sygehuse, hospitaler eller på private klinikker.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

En hospitalsteknisk assistent måler hørelse eller hjernens elektriske bølger. På skolen lærer du at undersøge patienter ved hjælp af forskellige apparater.

NQF Level: 
4
Costs: 

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Begyndelseslønnen på hovedforløbet er ca. 7.500 kr. om måneden, når du er under 18 år, og ca. 8.250 kr. når du er over 18 år.Begynder du uddannelsen med skoleophold, får du ikke løn i den første skoleperiode, med mindre du har en uddannelsesaftale. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.Er du over 25 år kan der være andre økonomiske muligheder. Se under Over 25 år.

Provider Information

Provider Name: 
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Munkebjergvej 130 (SDE Munkebj)
Provider Contact Info: 

Munkebjergvej 130, 5230 Odense M

Course Locations

Reference Data

Course address:

Munkebjergvej 130, 5230 Odense M

Course location information:

DK03