• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: History

History

Course Information

Istorijos studijų programoje mokomasi šių privalomų modulių: Studijų įvadas, Ikimoderniųjų laikų visuotinė ir Lietuvos istorija I; Ikimoderniųjų laikų visuotinė ir Lietuvos istorija II; Naujoji visuotinė ir Lietuvoje istorija; Praktinis-tiriamasis bakalauro seminaras; Bakalauro darbas; Specialybės kalbos. Pasirenkamieji moduliai: LDK kalbos ir jų paleografia (integruota praktika), Kaimyninių tautų ir valstybių istorija, Krikščionybės istorija, Ilgasis XIX a., Sovietologija ir sovietika, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenė XIII-XVI a., Pagalbiniai istorijos mokslai I, Diplomatijos ir tarptautinių santykių istorija XX a., Lyginamoji ir transnacionalinė istorija, LDK miestų ir miestelių socialinė istorija, Antikomunistinis pasipriešinimas Lietuvoje ir Vidurio Rytų Europoje (integruota praktika), Etniniai ir teritoriniai konfliktai Vidurio Rytų Europoje, LDK istorijos šaltiniai, Materialinės kultūros sklaida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Lietuvos institucijų istorija ir dokumentinis paveldas, Totalitarinė kultūra, LDK Vidurio ir Rytų Europoje. Praktikoms viso skiriama 15 kreditų. Šaltinotyros ir archyvistikos taikomojoje specializacijoje mokomasi modulių Archyvistikos pagrindai (lituanistika); Lietuvos istorijos šaltinotyros problemos; Istorijos šaltiniai ir virtualaus skaitmeninio paveldo sistema. Praktikų apimtis – 15 kreditų.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Access requirements: 

Minimum education - Secondary

Credits: 

240

Provider Information

Provider Name: 
Vilnius University
Provider Type: 
University
Provider Contact Info: 

Provider phone number: +370-5-2687000 Provider email: rastine@cr.vu.lt Provider URL: http://www.vu.lt

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Bachelor of History
Awarding body:

Vilnius University

Awarding body contact info:

Provider phone number: +370-5-2687000 Provider email: rastine@cr.vu.lt Provider URL: http://www.vu.lt

Course Locations

Reference Data

Course address:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Universiteto g. 3