• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Hiking, Nature Guide Serv., FQ

Hiking, Nature Guide Serv., FQ

Course Information

Tutkinnon suorittanut
- osaa opastaa, ohjata ja organisoida erilaisia ryhmiä turvallisesti ja laadukkaasti kesä- ja talviolosuhteissa
- hallitsee maastossa tarvittavat erätaidot: suunnistuksen, tulenteon, ruoanlaiton ja yöpymisen valmistelun
- osaa valita itselleen ja ryhmälle oikeat välineet ja varusteet sekä huoltaa ne
- osaa laatia turvallisuussuunnitelmat ja huolehtia ryhmän turvallisuudesta kaikissa olosuhteissa tai olosuhteiden muuttuessa
- osaa toimia ryhmän oppaana ja johtajana
- osaa soveltaa luontotuntemustaan ja ympäristötietouttaan kertoessaan paikallisesta luonnosta
- osaa tuotteistaa ja hinnoitella palvelunsa
- ottaa huomioon asiakasryhmän toiveet, kulttuuritaustan ja perinteet
- osaa toimia kestävän kehityksen mukaisesti
- noudattaa alan sopimuksista ja säännöksistä
- toimii yhteistyössä muiden matkailu-alan toimijoiden kanssa
- hallitsee valitsemiensa tutkinnon osien mukaisen erikoistuneen osaamisen

Tutkinnon suorittaja voi työskennellä erä- ja luonto-ohjelmien ohjaajana sekä retkien ja vaellusten vetäjänä muun muassa matkailu-, virkistys- ja hyvinvointipalveluja tarjoavissa organisaatioissa.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Start Date: 
02.08.17
Costs: 

58

Provider Information

Provider Name: 
Pohjois-Karjalan Aikuisopisto, Joensuu
Provider Contact Info: 

013 244 2307
013 244 2582
PL 199, 80101, JOENSUU
Kaislakatu 3

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kaislakatu 3