• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Henkilöstötyön osaamisala

Henkilöstötyön osaamisala

Course Information

Tutkinnon suorittanut
- osaa laatia organisaation strategiaan perustuvan taloushallinnon kehittämissuunnitelman
- osaa arvioida taloushallinnon nykytilan ja kehityssuunnan esimerkiksi tunnuslukujen perusteella ja asiatuntijoiden avulla - osaa viedä suunnitelmat käytäntöön ja kehittää eri työtehtävien osaamista organisaatiossaan sekä ohjata ja kouluttaa
- osaa arvioida omia yrittäjämahdollisuuksiaan realistisesti ja kriittisesti
Tilinpäätösinformaation tuottaminen ja analysointi -osan suorittanut
- osaa käsitellä tilinpäätöseriä ja soveltaa lainsäädäntöä tilinpäätöksessä ja laatia konsernitilinpäätöksen
- osaa analysoida taloutta ja toteuttaa kehittämisprojektin
Taloushallinnon hoitaminen yritysjärjestelytilanteissa -osan suorittanut
- osaa soveltaa verolainsäädäntöä ja yhteisölainsäädäntöä yritysjärjestelytilanteissa
Strategisen talousohjauksen kehittäminen -osan suorittanut
- osaa hoitaa ja kehittää organisaationsa tai yksikkönsä strategista talousohjausta laatimalla taloudellisia vaihtoehtolaskelmia ja seuraamalla niiden toteutumista
Operatiivisen talousohjauksen kehittäminen -osan suorittanut
- osaa laatia operatiivista toimintaa tukevia laskelmia, seurata niiden toteutumista ja tehdä raportteja ja analyyseja
Rahoitustoiminnan hoitaminen ja kehittäminen -osan suorittanut
- osaa organisoida maksuliikennettä ja kassahallintaa hyödyntäen tietojärjestelmiä ja rahoittajan tarjoamia mahdollisuuksia - osaa laatia ja seurata rahoitusbudjetteja ja likviditeettiennusteita maksuvalmiuden turvaamiseksi
Sijoitustoiminnan hoitaminen ja kehittäminen -osan suorittanut
- osaa organisoida ja kehittää sijoitustoimintaa ja kehittää riskien seurantajärjestelmiä
- osaa selvittää keskeisimpien sijoitusmuotojen hyödyt ja haitat
Työsuhdeprosessin hoitaminen ja kehittäminen -osan suorittanut
- osaa hoitaa ja kehittää rekrytointiin ja työsuhteeseen liittyviä asioita
Palkkauksen ja palkitsemisen hoitaminen ja kehittäminen -osan suorittanut
- osaa määrittää palkat sopimusten, lainsäädännön ja vaativuustason mukaisesti sekä kehittää palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmiä

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä vaativissa taloushallinnon töissä yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Start Date: 
01.11.17
Costs: 

58

Provider Information

Provider Name: 
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut, Tampere
Provider Contact Info: 

tredu.haku@tampere.fi
PL 217, 33101, TAMPERE