• EQF Home Page Icon

Qualification: hegesztő szakmérnök

hegesztő szakmérnök

Qualification Information

 

A képzés során elsajátítható kompetenciák:

 

 • A szakmérnöki szakképzettség birtokában a hegesztő szakmérnök képes hegesztett szerkezetek gyártására, a gyártás felügyeletére, egyszerű hegesztett szerkezetek tervezésére;

 • Képes a minőségbiztosítási rendszernek a hegesztés területén való működtetésére;

 • Képes a hegesztési feladatokhoz a megfelelő hegesztő rendszerek megválasztására;

 • Képes a hegesztő rendszerek kiépítésére, korszerű hegesztő rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére.

 

 

 

A képzés során elsajátítható tudáselemek:

 

 • általános anyag-szerkezettan, kötések szilárdságtana, anyagvizsgálati eljárások;

 • hegesztési technológiák, hegesztett szerkezetek tervezése, gyártása, automatizálás, robotok.

 

 

 

A képzés során megszerezhető ismeretek:

 

 • Alapozó ismeretek: Anyag-szerkezettan, Hegesztett kötések szilárdságtana, Roncsolásos anyagvizsgálat, Roncsolásmentes anyagvizsgálat, Hegesztő eljárások, Hegesztő berendezések;

 • Szakma-specifikus tudáselemek: Acélok hegesztése, Nemvas anyagok hegesztése, Felrakó hegesztés, Hegesztett szerkezetek tervezése, Hegesztett szerkezetek gyártása, Automatizálás, robotok, Minőségmenedzsment, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.

 

 

 

Személyes adottságok, készségek:

 

Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott hozzáállás, kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, problémamegoldás, eredményorientáltság.

 

 

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 

 • A szakmérnöki szakképzettség birtokában a hegesztő szakmérnök alkalmas hegesztéshez egyszerű tervezési feladatok ellátására;

 • Alkalmas továbbá a hegesztés munka- és környezetvédelmi feladatainak ellátására;

 • Alkalmas a hegesztés minőségbiztosítási feladatainak irányítására;

 • Valamint alkalmas hegesztés-technológiai feladatok ellátására, a hegesztéssel történő gyártás szakmai irányítására.

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Neumann János Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Neumann János Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education