• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Havne- og terminaluddannelsen

Havne- og terminaluddannelsen

Course Information

En stor del af arbejdet består i at håndtere, laste og stuve varer, gods og materialer i terminalen og på skibene.Du lærer at køre gaffeltruck, og du får undervisning i forskellige edb-systemer, som bruges til at registrere varerne, så man altid ved, hvad lageret indeholder.Som operatør, disponent eller medhjælper arbejder du i godsterminaler, lagervirksomheder, stormagasiner og andre opbevaringssteder.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Non preferred term: 
Havnearbejder
More Info: 

På uddannelsen gennemgår du en lang række af de praktiske opgaver, der er på en havne- og terminalarbejdsplads.

NQF Level: 
3
Costs: 

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. De faktiske lønsatser kendes endnu ikke.Begynder du uddannelsen med skoleophold, får du ikke løn i den første skoleperiode, med mindre du har en uddannelsesaftale. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.Er du over 25 år kan der være andre økonomiske muligheder. Se under Over 25 år.

Provider Information

Provider Name: 
AMU Nordjylland (AMU-Aalborg,JUR)
Provider Contact Info: 

Sofievej 61, Postboks 519, 9100 Aalborg

Course Locations

Reference Data

Course address:

Sofievej 61, Postboks 519, 9100 Aalborg

Course location information:

DK05