• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Hantverkspedagogisk yrkesutbildning

Hantverkspedagogisk yrkesutbildning

Course Information

Hantverkspedagogutbildningen på Nyckelviksskolan är en unik tvåårig yrkesutbildning som förenar konst och konsthantverk med teori. Den centrala tanken i en hantverkspedagogs yrke är att en människas arbete med konst och konsthantverk är av stor betydelse för den personliga utvecklingen. Syftet med utbildningen är att du ska kunna vägleda andra i skapande verksamheter.Du som utbildar dig till hantverkspedagog har ofta jobbat ett tag och känner att det är dags att gå vidare. På Nyckelviksskolan får du de verktyg som du behöver, både pedagogiskt och praktiskt, för din nya yrkesroll. I arbetet på skolan och i mötet med andra kommer du även att lära känna dig själv bättre och bygga ett nätverk för framtiden.Utbildningens två år omfattar de fem hantverksämnena trä, vävning, textil form, metall, keramik och dessutom skulptur, teckning och måleri. Du får en grundläggande erfarenhet i konst- och hantverksämnenas tekniker och uppgifter där du praktiskt övar hur man går från idé till utförande på ett kreativt och pedagogiskt sätt. Lärarna på Hantverkspedagogprogrammet är själva utövande konsthantverkare, konstnärer, formgivare, psykologer och beteendevetare. Vi tar också in gästlärare med särskilda specialkunskaper.I utbildningen ingår en teoretisk del bestående av pedagogik, psykologi och socialt arbete, där du får kunskaper om samhället, familjen och individens utveckling. Den teoretiska delen av utbildningen samspelar hela tiden med den praktiska, i verkstäder och ateljéer. Utbildningen avslutas med en praktikperiod och med ett uppsatsarbete där teori och praktik knyts samman.Teckning och målning 13,2 veckorTrä och metall 11,4 veckorSkulptur 5,6 veckorTextil tryck 5,6 veckorKeramik 5,6 veckorVävning 5,8 veckorPedagogik 3,8 veckorSocialt arbete 3,8 veckorPsykologi 3,6 veckorPedagogik och socialt arbete 7,4 veckorHandledarövning 1,8 veckorYrkespraktik 36 dagarAvslutningsarbete 7,2 veckorObservera att antalet kursdagar är omräknade från timmar och kan vara ungefärliga.Pedagogik, socialt arbete och psykologi är separata ämnen i årskurs 1. Pedagogik och socialt arbete är integrerade i årskurs 2.Under utbildningens gång får du gå på studiebesök på museer, gallerier och på arbetsplatser.Skolgemensamma kurser (per läsår):Individen och gruppen 1,4 veckorKonst och design 0,8 veckorIntroduktion i datasalen 0,4 veckor

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2021-08-23
Admission Procedure: 
Costs: 

64000 SEK

Provider Information

Provider Name: 
Nyckelviksskolan
Provider Type: 
private
Provider Contact Info: 

Nyckelviksskolan, Granvägen 1 18132 Lidingö, post@nyckelviksskolan.se, www.nyckelviksskolan.se