• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

Hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

Course Information

Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot sisältävät kaikille yhteisiä opintoja, pääaineopintoja, viestintä- ja kieliopintoja sekä yhden tai useamman oppiaineen muodostamia opintokokonaisuuksia. Kandidaatin tutkintoon kuuluvat myös liiketoimintaosaamis- ja kansainvälistymisopinnot.

Ensimmäisen vuoden aikana tulevat tutuiksi hallintotieteiden oppiaineet. Tarjolla on mm. seuraavia opintojaksoja: Aluekehittämisen monitasoinen järjestelmä, Esimiestyö ja johtajuus, Oikeus yhteiskunnassa, Hyvinvointipalvelujen hallinto sekä Etiikka ja yhteiskuntafilosofia.

Opintojaksoilla hyödynnetään sosiaalista mediaa ja verkko-opetusta. Ryhmätyöt, monimuotoiset luennot ja ongelmalähtöiset keskustelutehtävät kannustavat opiskelijoita vuorovaikutukseen opettajien, virastojen, yritysten ja toisten opiskelijoiden kanssa. Tämä kehittää työelämässä tärkeitä yhteistyö-, argumentointi- ja esiintymistaitoja. Monilla kursseilla harjoitellaan myös konkreettisia työelämän päätöksentekotilanteita.

Opiskelijat hankkivat tietoa opintojen kuluessa eri tiedonhankintatavoilla virastoista, yhdistyksistä ja yrityksistä. Näistä yhteyksistä on merkittävää hyötyä opiskelijoille työpaikkaa hakiessa. Hallintotieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluu harjoittelujakso, joka on avannut useille opiskelijoille työmahdollisuuksia samassa organisaatiossa. Opintoja kehitetään työelämän muuttuvien tarpeiden mukaisesti.

Voit tutustua tarkemmin opintoihin hallintotieteiden opinto-oppaan.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3+2 vuotta

Credits: 

180+120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Vaasa, Faculty of Philosophy
Provider Contact Info: 

University of Vaasa, Faculty of Philosophy
hakijapalvelut@uva.fi
information@uva.fi
029 449 8175 - 029 449 8149
PL 700, 65101, VAASA
Yliopistonranta 10, 65200, VAASA
Universitetsstranden 10, 65200, VASA
P.B. 700, 65101, VASA
University of Vaasa
Yliopistonranta 10
FI-65200 Vaasa
Finland
University of Vaasa
P.O.Box 700
FI-65101 Vaasa
Finland
+35829 449 8175 - +35829 449 8149

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Hallintotieteiden maisteri
Qualification awarded description:

Oletko kiinnostunut kansalaisten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta? Haluatko lisätä kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskuntaan? Kiinnostaako asiantuntijatyö kunnassa, ministeriössä tai tulevaisuuden maakunnassa? Opiskelemalla hallintotieteitä Vaasassa pääset avainpaikalle hyvinvointiyhteiskunnan uudistamiseen.

Koulutamme asiantuntijoita ja esimiehiä valtion, kuntien, maakuntien, yhdistysten ja yritysten palvelukseen. Saat viimeisimpään tutkimukseen perustuvat tiedot hallinnon ja palveluiden järjestelmistä ja kehittämisestä sekä vankan talous-, johtamis- ja oikeusosaamisen. Kehityt moniosaajaksi, jolla on kilpailukykyinen tutkinto ja monipuolisia mahdollisuuksia työmarkkinoilla.

Vaasan yliopiston hallintotieteiden ydinosaamisalueita ovat hallinnon ja palveluiden järjestelmät, niiden johtaminen, oikeudellinen sääntely, alueellisuus ja yhteiskunnan eri toimintojen kehittäminen. Meillä hallintotieteiden opiskelijoista kasvaa uudella tavalla ajattelevia hallinnon ammattilaisia, jotka osaavat suhteuttaa ajan ilmiöt kansainvälisiin, kansallisiin ja paikallisiin olosuhteisiin.

Suoritettuasi hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon:

  • ymmärrät yhteiskunnan alueellisia, oikeudellisia, taloudellisia, johtamisen ja hyvinvoinnin ilmiöitä
  • osaat analysoida hallinnollisia ongelmia ja haasteita monesta näkökulmasta
  • osaat soveltaa tutkimustietoa käytäntöön ja
  • voit toimia hallinnon kansallisissa ja kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä

Yhteishaussa saat opiskeluoikeuden sekä hallintotieteiden kandidaatin että hallintotieteiden maisterin tutkintoihin. Ensin suoritat laaja-alaisen kandidaatin tutkinnon, jonka voit päätoimisesti opiskellen suorittaa kolmessa vuodessa.

Lisätietoja hallintotieteiden kandidaattiohjelman sivuilla.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Yliopistonranta 10, 65200, VAASA
Universitetsstranden 10, 65200, VASA