• EQF Home Page Icon

Qualification: .. (a hallgató eredeti oklevelének megfelelően társadalomtudományi/ bölcsészettudományi/pedagógiai/művészeti/művészetközvetítési) szakfordító és tolmács .. (idegen nyelv megnevezése) nyelvből

.. (a hallgató eredeti oklevelének megfelelően társadalomtudományi/ bölcsészettudományi/pedagógiai/művészeti/művészetközvetítési) szakfordító és tolmács .. (idegen nyelv megnevezése) nyelvből

Qualification Information

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

-   fordítási, tolmácsolási és terminológia-alkotási tevékenység elméleti kérdései;

-   forrás- és célnyelv nyelvi, kulturális és interkulturális ismeretanyaga;

-   fordító és tolmács szakma etikai szabályai;

-   kommunikációs és protokoll alapismeretek.

 

Személyes adottságok és készségek:

-   idegennyelv-tudás;

-   monotónia-tűrés;

-   stressztűrő képesség;

-   kreativitás;

-   problémamegoldó gondolkodás;

-   jó memória;

-   figyelemmegosztás és koncentráció;

-   folyamatos önképzésre való készség;

-   minőségre való érzékenység.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A szakirányú továbbképzésen végzettek alkalmasak:

-   írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére (fordítás, szakfordítás, terminológiai adatbázisok létrehozása);

-   célnyelvi szövegalkotásra;

-   szövegelemzésre forrásnyelven;

-   terminológiai gyűjtemények készítésére;

fordítástámogató eszközök használatára.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Soproni Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education