• EQF Home Page Icon

Qualification: halászati szakmérnök

halászati szakmérnök

Qualification Information

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
A szakirányú továbbképzési szakon végzettek:
* ismerik a halászat és akvakultúra biológiai törvényszerűségeit és korszerű technológiai eljárásait;
* tisztában vannak a termelést, feldolgozást és értékesítést befolyásoló ökológia, társadalmi és közgazdasági tényezők komplex hatásmechanizmusával;
* kreatív képességekkel rendelkeznek a haltermelő vállalkozások működtetése, a piaci lehetőségekhez történő alkalmazkodás területén;
* ismerik az Európai Unió Közös Halászai Politikájának előírásait, azokat képesek adaptálni a hazai termelési és közgazdasági viszonyokra;
* elsajátítják a halászat pénzügyi, jogi és kereskedelmi szabályozási normáit;
* a képzés folyamán elsajátítják a belvízi halászathoz és a tógazdasági haltermeléshez feltétlenül szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

Személyes adottságok, készségek:
– szintetizáló, ökológiai és ökonómiai szemlélet szerinti gondolkodás;
– halászati és haltermelési módszerek mérnöki szintű elsajátítása és alkalmazása;
– képesség a szakmai és kapcsolódó információk megszerzésére, feldolgozására és a vállalkozások működtetésében történő alkalmazására;
– együttműködő készség és partneri viszony kialakítása más szakmai területek szakértőivel, hatóságokkal, civil szervezetekkel.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
– a legújabb kutatási eredmények és információk alkalmazása a haltermelésben;
– a legújabb kutatási eredmények és információk alapján fenntartható halászati és akvakultúra-rendszerek irányítása;
– okszerű kereskedelmi és marketing tevékenység folytatása a halászati ágazat termékpálya működtetésében;
– természetvédelmi célokat alkalmazó haltermelési technológiák fejlesztése.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Soproni Egyetem

NQF Level: 
7
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education