• EQF Home Page Icon

Qualification: halászati-halgazdálkodási szakmérnök

halászati-halgazdálkodási szakmérnök

Qualification Information

A képzés célja:

A halászati-halgazdálkodási szakirányú továbbképzési szakon a gazdálkodó szervezetek vezetésére és irányítására alkalmas, valamint a közigazgatásban részt vevő és döntéshozó szakemberek képzésére kerül sor. 

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A képzésben résztvevők 

- ismereteket szereznek az interdiszciplináris tudomány területéről, valamint a rokon és társtudományokról [környezettudomány (ökológia), rendszertan (taxonómia, szisztematika), élettan (fiziológia), mint alaptudományok, mezőgazdaság, mint alkalmazott tudomány (öntözés, halgazdálkodás)] is;

- mélyebben és behatóbban megismerik a halászat és akvakultúra termelési és ökonómiai rendszerének területeit;

- megismerik a vízi élet biológiai törvényszerűségeit, valamint komplex, korszerű technológiai eljárásokat sajátítanak el;

- megismerkednek a termelési, feldolgozói és értékesítési szféra egymásra gyakorolt hatásaival, amely közgazdasági ismeretekkel is párosul;

- önálló döntéshozói és kreatív képességük birtokában alkalmassá válnak a haltermelő vállalkozások vezetésére és működtetésére;

- megismerik a halászati és halgazdálkodási jogszabályokat, valamint az Európai Unió halászai politikájának előírásait, amelyeket adaptálni tudnak a magyarországi termelési viszonyokra;

- a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában jártássá válnak a tógazdasági, a természetes vízi és az intenzív gazdálkodás területén.

Személyes adottságok, készségek:

- komplex és magas fokú szintetizáló képesség,

- ökológiai és ökonómiai szemlélet és gondolkodás,

- mérnöki szintű döntéshozói képesség,

- termelés minden fázisának magas szintű elsajátítása és alkalmazása a gyakorlatban,

- információ megszerző és elemző képesség,

- együttműködési képesség a hatóság szakembereivel, szakértőkkel, partnerekkel és a kereskedelem képviselőivel.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A megszerzett tudás jól kamatoztatható irányító hatóságok vezetőjeként és alkalmazottjaként is. A végzett szakembergárda egyaránt alkalmas a gazdálkodó szervezetek fokozatos megújítására és fejlesztésére, valamint szükség szerinti innovatív átalakítására.

A halászati-halgazdálkodási szakmérnök a megszerzett ismeretek birtokában képessé válik

- a hidrobiológia, ökológia, élettan, genetika, természetvédelem, takarmányozástan, szaporodásbiológia területéről érkező legfrissebb kutatási eredmények alkalmazására, a halastavi, természetes vízi és intenzív haltenyésztésben;

- a halászati és akvakultúra rendszerek irányítására;

- a termék útjának irányítására a szaporítási technológiától a feldolgozáson keresztül a kereskedelemig;

- ökológiai szemléletű halgazdálkodási rendszerek koordinálására;

- haltermelési technológiák (hidrobiológiai, takarmányozástani stb.) fejlesztéseire.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Szent István Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Szent István Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education