• EQF Home Page Icon

Qualification: hagyományos kínai gyógyász

hagyományos kínai gyógyász

Qualification Information

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:

A végzettek képesek

-          adekvát módon alkalmazni a hagyományos kínai gyógyászat egyes terápiás és diagnosztikai módszereit (kínai manuálterápia, kínai fitoterápia, kínai akupunktúra, a kínai gyógyászat sajátos fizikális vizsgálatai és rendszerező szempontjai) – különös tekintettel a krónikus betegek adjuváns terápiájára, illetve a rehabilitáció és a prevenció területeire, az ágazati tevékenységre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban foglalt korlátozások maradéktalan figyelembe vételével.

-          értékelni a hozzájuk forduló kliensek állapotát a modern (európai) szakágazati ellátás szempontjából is;

-          felmérni a hagyományos kínai gyógyászat alkalmazhatóságát, lehetőségeit és korlátait;

-          felismerni azokat az állapotokat, betegségeket és helyzeteket, amikor a beteget a modern orvosi ellátás körébe vissza kell juttatniuk, illetve hogy egyéb komplementer medicina alkalmazása szükséges-e a rehabilitáció során (masszázs, manuál terápia, gyógytorna, fitoterápia);

-          együttműködni a modern (európai) betegellátó teamben, egyaránt képviselve modern egészségtudományi szakmai és hagyományos kínai gyógyász hivatásukat;

-          a kezelőorvos által javasolt hagyományos kínai gyógyászathoz tartozó terápiákat a szakmai ellátási folyamatba ágyazva, azzal harmóniában megvalósítani, dokumentálni, szakértő és nem szakértő közegben kommunikálni;

-          hagyományos kínai gyógyász tevékenységüket mindenkor a modern egészségügyi ellátó team arra hivatott tagjának, vezetőjének felügyeletével végezni;

-          a betegeket életvezetési tanácsokkal ellátni prevenciós, illetve életminőség javító célzattal.

 

A képzés során elsajátítandó tudáselemek, ismeretek:

-       a hagyományos kínai gyógyászat elméleti alapjai, működési modelljei (a makroszkópikus szemlélet: az emberi test folyamatainak és környezetének egységes szemlélete);

-       a hagyományos kínai gyógyászat diagnosztikai módszerei (a kínai gyógyászat sajátos fizikális vizsgálatai és rendszerező szempontjai) és azok helye az ellátásban különféle körülmények között (a természeti, fiziológiai és patológiai jelenségek, azok külső manifesztációinak megfigyelése és kategorizálása, modellek alapján történő elemzése: szindróma differenciálás);

-       a hagyományos kínai gyógyászat terápiás módszerei és azok alkalmazása különféle körülmények között:

·         kínai manuálterápia (a kínai manuálterápia alaptechnikái, akupunktúrás pontok lokalizációja és akupresszúrás masszázstechnikák kivitelezése, izom- és ínszövetek manipulációja, mozgató manuálterápiás technikák, beleértve a passzív ízületi mozgatást és a mechanikus trakciós technikákat is, köpölyöző technikák alkalmazása, manuálterápiás kezelés során vagy annak következtében bekövetkező rendellenességek felismerése és megoldása, a kínai manuálterápia alkalmazási lehetőségei gyakori klinikai kórképekben);

·         kínai akupunktúra (akupunktúrás pontok lokalizációja, azok biztonságos használata a regionális anatómiai ismeretek alapján, akupunktúrás tűszúrások, tűmanipulációs technikák végrehajtása, moxaterápiás eljárások végrehajtása, akupunktúrás terápia során vagy annak következtében bekövetkező rendellenességek felismerése és megoldása, a kínai akupunktúra alkalmazási lehetőségei gyakori klinikai kórképekben);

·         kínai fitoterápia (a kínai gyógyászatban használt gyógynövények jellegzetességei, hatásai és alkalmazásai a kínai gyógyászat rendszerében, a kínai gyógynövények párosítási elvei, receptalkotási ismeretek, a kínai gyógynövények alkalmazási lehetőségei gyakori klinikai kórképekben);

-       a modern egészségtudományok és a hagyományos kínai gyógyászat viszonya – különféle kulturális megközelítésben;

-       modern egészségtudományi ismeretek ahhoz, hogy alapszinten ki tudják értékelni a hozzájuk forduló betegek állapotát a modern orvostudomány szemszögéből is;

-       a modern diagnosztikai módszerek és lehetőségeik;

-       a modern diagnosztikai módszerekkel készített leletek értelmezése;

-       a gyakoribb betegségek kórlefolyási tendenciái és a kezelési alapelvei;

-       a hagyományos kínai gyógyászat határai, határterületei;

-       a kompetenciakörébe tartozó tevékenység megtervezése, kivitelezése és értékelése, szükség szerinti módosítása.

 

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:

-       felelősségvállalás, az egészségügyre mint szolgálatra tekintés;

-       csapatmunkában való részvétel képessége;

-       jó kommunikációs készség;

-       döntéshozatali képesség;

-       konfliktuskezelési képesség;

-       kreativitás, elemző, rendszerező készség;

-       eredményorientáltság;

-       egészséges életvitel kialakítása, példamutatás;

-       a kínai gyógyászat sajátos elméleti rendszerei szerint való gondolkodás képessége;

-       a kínai gyógyászat és a modern tudomány különböző szemléleteinek együttesen történő alkalmazási képessége.

 

A szakképzetts&eacut

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Semmelweis Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Semmelweis Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education