• EQF Home Page Icon

Qualification: Házi időszakos gyermekgondozó

Házi időszakos gyermekgondozó

Qualification Information

A képesítéssel rendelkező képes:

 • rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre
 • a gyermekek motiválására
 • általános ismereteket speciális helyzetekben történő alkalmazására
 • különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
 • segítőkész kapcsolatteremtésre
 • konfliktusmegoldásra
 • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre
 • informatikai és híradástechnikai eszközök használatára
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
 • szakmai etikai szabályok betartására
 • adekvát kommunikációra
 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megértésére
 • gyermekellátási alapfeladatok ellátására
 • a szociális problémák felismerésére
 • információk gyűjtésére, információforrások kezelése
 • az ellátást igénybe vevő otthonába való beilleszkedésre, szokásaikhoz való alkalmazkodásra
 • gyermekjátékok és sportszerek használata

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- National Vocational Qualifications Register code of the qualifcation: 31-761-02

NQF Level: 
2
National occupation classification: 

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere