• EQF Home Page Icon

Qualification: a gyermekkor mozgásfejlesztője

a gyermekkor mozgásfejlesztője

Qualification Information

A) Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
A képzés során megszerzett pedagógiai, módszertani, anatómiai, ortopédiai, belgyógyászati és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a 3-12 éves korosztály speciális könnyített és gyógytestnevelési feladatainak ellátásra.

B) Személyes adottságok, készségek:
A képzésben résztvevők a szak elvégzésére korábban alapképzésben megszerzett ismereteik birtokában képesek. További követelmény, hogy fizikai állapotuk feleljen meg a képzés alatt előírt követelmények teljesítéséhez. Olyan hallgatók legyenek, akik elhivatottságot éreznek a szak elvégzésére. A gyakorlati órákra való felkészülés megköveteli a megfelelő fizikai adottságokat: a jó állóképességet és az alapedzettséget.

C) A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A végzett hallgatók a képzésben szerzett ismereteiket munkájuk során a testnevelési foglalkozások keretén belül használhatják fel. További lehetőség gyógytestnevelési és könnyített testnevelési foglalkozások tartása kistérségi társulások keretében vagy azon kívül.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Soproni Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Széchenyi István Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education