• EQF Home Page Icon

Qualification: gyermek- és ifjúságpolitikai szakreferens

gyermek- és ifjúságpolitikai szakreferens

Qualification Information

Elsajátítandó kompetenciák:

* az emberi és gyermeki jogok széles körű érvényesítése a gyakorlati munka során;

* az elméleti és gyakorlati tudások szintézise, a munka során holisztikus szemlélet megvalósítása;

* a kirekesztett társadalmi csoportok érdekeinek védelme, valamint az egymással konfliktusba kerülő csoportok érdekellentéteinek feloldása, közvetítése;

* új programok, projektek, helyi és átfogó politikák kidolgozása és bevezetése, amelyek a gyermek- és ifjúsági korosztályba tartozókat, valamint azok családjait célozzák, építve az intenzív családmegtartó technikák alkalmazására.

 

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

   

   Tudáselemek:

* általános ismeretek nemzetközi kitekintésben;

* alapozó ismeretek a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, a velük kapcsolatos intézkedésekről, fejlesztésekről;

* szakmai ismeretek a gyermek- és ifjúságpolitikai fejlesztéseket célzó, szociálpolitikai, oktatási projektekről.

 

   Megszerezhető ismeretek:

   Az általános ismeretek területén

* gyermekek és fiatalok társadalmi helyzete, gyermekes családok támogatásának formái és módszerei;

* európai társadalompolitikai megközelítések, kitérve a gyermekek és a fiatalok helyzetére;

* a gyermek- és ifjúságpolitikai megközelítések nemzetközi perspektívában.

 

   Az alapozó ismeretek területén

* a gyermek- és ifjúságpolitikai projektek funkciói, a gyermekszegénység csökkentésére tett kormányzati és EU-s intézkedések;

* a gyermek- és ifjúságvédelmi, gyermek- és ifjúságpolitikai, szociálpolitikai, oktatási programok értékelésének módszerei;

* bevezetés a gyermek- és ifjúságpolitika, szociálpolitika és oktatás rendszerébe;

* az EU-s és a hazai projektforrások felosztási rendszerei.

   

   A szakmai ismeretek területén:

* a gyermek- és ifjúságpolitika, szociálpolitika és oktatás területén megvalósuló fejlesztési programok tervezése, tartalmi és formai követelményei;

* pályázati lehetőségek az aktuális tervezési-programozási időszakban;

* a gyermekes családok hatékony támogatásának elemei és módszerei, az intenzív családmegtartás és a kompetenciaalapú nevelés filozófiája és eszközei;

* innovatív módszerek, jó gyakorlatok a gyermek- és ifjúságpolitika területén;

* a fejlesztési projektekhez kapcsolódó részvétel, közösségfejlesztés, a projektek értékelő elemzése.

 

Személyes adottságok:

A végzett gyermek- és ifjúságpolitikai szakreferens képessé válik

* a társadalmi folyamatok interdiszciplináris elemzésére;

* társadalmi szükségletek, problémák, kockázatok elemzésére;

* beavatkozási folyamatok és szakpolitikai döntések tervezésére, menedzselésére, megvalósítására;

* közösségek szervezésére és fejlesztésére, érdekeik képviseletére;

* gyermek- és ifjúsági ellátórendszerek, a célcsoporti igényekhez igazodó szolgáltatások szervezésére, az intézmények fenntartói, illetve vezetői feladatainak ellátására;

* társadalmi szervezetek létrehozásában és működtetésében való közreműködésre, amelyek elsősorban a gyermek- és ifjúsági korosztállyal foglalkoznak;

* gyermekekkel kapcsolatos és az ifjúság problémáit feltáró kutatási tervek kidolgozására és menedzselésére, projektek előkészítésére, generálására, lebonyolítására;

* a témához kötődő szakmai ismereteik átadására.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célterülete a gyermek- és ifjúságpolitikai tartalmú fejlesztési projektek intézményrendszere, a szociálpolitika oktatása területén működő szervezetek, a célcsoportot érintő fejlesztéspolitikában érdekelt profitorientált és nonprofit szerveződések. A képzés résztvevők alkalmassá válnak a gyermekeket és ifjúságot megcélzó fejlesztési rendszerekben történő munkavégzésre. 

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Debreceni Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Debreceni Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education