• EQF Home Page Icon

Qualification: Grimmikunstnik, tase 6

Grimmikunstnik, tase 6

Qualification Information

Grimmikunstnik töötab teatrites, kontserdiorganisatsioonides, filmistuudiotes, tsirkuses, meedias, salongides ja mujal.
Grimmikunstnik teeb mitmesuguseid kaunistavaid ja korrigeerivaid jumestusi ning rolligrimme ja loob, valmistab, värvib ja eemaldab rolli toetavaid ruumilisi/proteesgrimme. Viimistleb juukseid ja näokarvu ning teeb mitmesuguseid karvtöid (näit vuntsid, habemed, kulmud, parukad - postiche).
Grimmikunstnik tunneb erinevates valdkondades töötamise nõudeid (teater, meedia jne).
Oma töös pöörab ta tähelepanu rollile, kultuurile, ajaloole, stiilile, ajale, kohale jm.
Grimmikunstniku töö eeldab koostööd kostüümikunstniku, artisti, lavastaja ja teiste töötajatega. Grimmikunstniku töö tulemus on isiku visuaalse välimuse rõhutamine, karakteri loomine ja rolli välise lahenduse teostamine. Grimmikunstnik loob tervikliku visuaalse lahenduse (sh kõik karvlisandid) grimmikavanditele sündmuse (nt etendus, film, seriaal jm) raames. Kavandi loomisel suudab grimmikunstnik näha tervikpilti, läheneda tööle loominguliselt ja anda edasi visuaalset tervikut. Ta täiendab ennast pidevalt ja on kursis erialaste uuendustega. Oluline on omada teadmisi kunstiajaloost, värvi- ja stiiliõpetusest. Meeskonnajuhi töös on olulinetervikliku visuaalse lahenduse korrektne ja mõistetav edasiandmine meeskonnale ning meeskonna motiveerimine ja tööülesannete mõistlik delegeerimine.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6
Awarding body: 

Eesti Meigikunstnike Ühendus