• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Grajeno okolje (Built Environment)

Grajeno okolje (Built Environment)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Doktorski študij Grajeno okolje ima naslednja znanstvena področja: Gradbeništvo, Načrtovanje in urejanje prostora, Geodezija, Geologija. Doktorandi razpisanih področij so visoko usposobljeni raziskovalci. Odlikujejo jih zmožnost znanstvenega razmišljanja in reševanja znanstvenih problemov, ter sposobnost sodelovanja pri reševanju zahtevnih delovnih problemov z interdisciplinarnim pristopom. Doktorski študijski program Grajeno okolje izvajata Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo in Naravoslovnotehniška fakulteta. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 4

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa druge stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev magisterija znanosti. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končana študijski program za pridobitev specializacije in pred tem končan program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program. Tem kandidatom Študijski odbor doktorskega študija UL FGG pred vpisom v doktorski študijski program tretje stopnje določi dodatne obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk po ECTS.
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomske ali magistrske naloge (5 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh pri izbirnem izpitu (80 %), ki je sestavljen iz pisnega izpita s področja naravoslovja in tehnike. Kandidat lahko 40 % ocene pisnega izpita nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na področju študijskega programa.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena študija (15 %).
POGOJ ZA PREHOD: Študent doktorskega študijskega programa oziroma doktor znanosti.

Admission Procedure: 
Credits: 

240 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (Faculty of Civil and Geodetic Engineering)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@fgg.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.fgg.uni-lj.si/
Telefon: (+386) 01 476 85 08

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Jamova cesta 002, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Aškerčeva cesta 012, Ljubljana

Course location information:

Slovenija