• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Grafični operater

Grafični operater

Course Information

Srednja šola Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana je edina ustanova v Sloveniji, ki na področju srednješolskega izobraževanja nudi možnost izobraževanja v programih z enakovrednim izobrazbenim standardom, ki so prilagojeni za gluhe in naglušne in dijake z govorno jezikovno motnjo.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Special target group:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

4 leta

Start Date: 
01.09.
Access requirements: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
osnovnošolsko izobraževanje ali
nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih in ima ustrezno odločbo o usmeritvi.

Credits: 

180 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@zgnl.si
Spletni naslov: http://www.zgnl.si/
Telefon: (+386) 01 58 00 500

Course Locations

Reference Data

Course address:

Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana

Course location information:

Slovenija