• EQF Home Page Icon

Qualification: Graduaat in het zaalmanagement en sommeliertechnieken

Graduaat in het zaalmanagement en sommeliertechnieken

Qualification Information

Beroepskwalificatie Gespecialiseerd drankenkelner
----------------------------------------------------

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Richt de ruimtes en de bar in en zet deze opnieuw op orde (G180101 Id14311-c)
- Organiseert de eigen werkzaamheden
- Verzorgt de mise-en-place alvorens de dienst te starten
- Controleert de temperatuur van de dranken
- Schat benodigde hoeveelheden in op basis van de aanwezige voorraden en de verwachte drukte
- Vult koelkasten en rekken aan met dranken volgens het “First In First Out” principe
- Stelt de dranken op een ordelijke en aantrekkelijke manier aan de toog op
- Schilt en snijdt fruit en perst sappen
- Zorgt voor een voorraad ijs
- Bewaart afgedekte dranken en ingrediënten koel
- Zet de ingrediënten, benodigdheden en decoratie (rietjes, servetten, roerstokjes, ….) voor het bereiden en garneren van drank binnen handbereik
- Maakt toestellen gebruiksklaar (koffiemachine, tapkraan, afwasmachine, …..)
- Controleert de netheid van de glazen en koelt een aantal glazen voor
- Zet het meubilair in de zaal netjes en voorziet de tafels van drankkaarten, kaarsen, ….

● Maakt het terras klaar voor de dienst (indien van toepassing) (co 00736)
- Reinigt tafels, stoelen en ander terrasmeubilair
- Reinigt de terrasvloer
- Reinigt de asbakken en de vuilnisbakken
- Staat in voor de mise-en-place van het terras (asbakken, kaarten, voorraad bestek en servetten, vuilniszakken, …)
- Schikt tafels en stoelen en zorgt voor de algehele netheid van het terras (opruimen van bloembakken, speelgoed, papiertjes, peuken, …)
- Reageert gepast op wisselende weersomstandigheden (regen, zon, …)
- Staat in voor het opruimen en beveiligen van het terras na de dienst

● Ontvangt de gast en neemt de bestelling van dranken op (G180101 Id21201-c)
- Groet de gasten die binnenkomen en buitengaan
- Onthaalt de gast, indien gewenst, in een andere taal (Engels, Frans, Duits, …)
- Herkent trouwe en nieuwe gasten
- Herkent de gewoonten van de verschillende types van gasten
- Reageert op signalen van de gast
- Beantwoordt de vragen van de gast
- Speelt bij het adviseren over dranken in op de behoefte van de gast
- Vestigt de aandacht op promoties of speciale aanbiedingen
- Onthoudt of noteert de bestellingen (gerechten, drank) en geeft ze in de kassa in
- Gaat diplomatisch om met moeilijke gasten
- Reageert correct bij normoverschrijdend gedrag van gasten
- Zorgt voor een aangename sfeer in de bar
- Geeft beperkte toeristische informatie op vraag van de gast

● Maakt de dranken klaar en serveert de gast aan de toog, in de zaal, op het terras (G180101 Id16618-c)
- Leest de bestellingen en voert ze uit
- Bedient toestellen en hulpmiddelen voor het bereiden en schenken van koude en warme dranken (koffiemachine, tapkraan, …)
- Kiest geschikte glazen of koppen
- Voorziet een hoeveelheid ijs en de garnering volgens de richtlijnen
- Tapt of schenkt de voorgeschreven hoeveelheid van de dranken in een glas volgens de richtlijnen
- Houdt bij het klaarmaken en uitschenken van meerdere dranken de voorgeschreven volgorde aan
- Beweegt zich in een beperkte ruimte zonder de gast(en) of collega’s te hinderen
- Past de hygiëne- en veiligheidsregels strikt toe
- Past de reglementering op drankverkoop toe
- Controleert en serveert de dranken volgens de richtlijnen

● Stelt cocktails samen op vraag van de gast (G180101 Id18610)
- Koelt glazen voor
- Gebruikt cocktailgerei
- Gebruikt een maatglas om hoeveelheden af te meten
- Bereidt dranken door het mengen van de aangegeven hoeveelheid van de ingrediënten volgens het recept
- Kiest het geschikte glas
- Werkt de cocktail af met fruit en garnituur

● Bereidt de betaling van de consumptie voor (G180101 Id16736-c)
- Voorziet voldoende wisselgeld in de kassa
- Maakt de rekening voor de gast(en)
- Neemt afscheid bij vertrek

● Int de betaling voor de consumptie (G180101 Id16736-c)
- Controleert de geldigheid van het betaalmiddel
- Volgt de voorgeschreven procedure voor betalingen met een bankkaart
- Ontvangt het te betalen bedrag en geeft correct wisselgeld terug

● Ruimt de tafels en de toog af en maakt de bar- en zaaluitrusting schoon (co 00737)
- Maakt de toog en de apparatuur schoon
- Reinigt de tapinstallatie
- Voert de lege flessen af en sorteert afval
- Ruimt de tafels af en reinigt ze
- Signaleert defecten, gebreken of storingen aan de apparatuur
- Anticipeert op mogelijke onveilige omgevingsfactoren
- Schakelt, indien nodig, machines of installaties uit

● Wast de glazen af (G180101 Id6236-c)
- Verzamelt en sorteert het leeggoed
- Brengt borden en gebruikte benodigdheden naar de spoelkeuken voor de afwas
- Verwijdert etens- en drankresten (indien van toepassing)
- Verzamelt en sorteert het af te wassen materiaal
- Wast glazen/koppen manueel af
- Bedient een afwasmachine
- Bergt glazen, koppen en gewassen materiaal op de voorziene plaats op

● Controleert de kassa bij het begin van de werkdag en telt bij de sluiting (G180101 Id17906)
- Bedient de kassa
- Registreert de verkoop
- Maakt een dagrapport van de kassa
- Telt de kassa na en verklaart kasverschillen
- Controleert ontvangsten en kassaverrichtingen
- Lost storingen aan de kassa op
- Bergt het geld op en/of stort het op voorgeschreven wijze

● Werkt cocktailrecepten met of zonder alcohol uit en adviseert bij de samenstelling van de drankenkaart (G180101 Id21088)
- Maakt cocktails
- Probeert nieuwe combinaties van dranken en ingrediënten uit
- Doet ideeën op via vakbladen, internet, beurzen, ….

● Stuurt het bedienend personeel operationeel aan (G180101 Id18000-c)
- Stelt de werkplanning voor het eigen team op en stuurt bij indien nodig
- Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten
- Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag van medewerkers
- Lost conflicten tussen medewerkers op
- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers
- Geeft medewerkers een nieuwe opdracht zodra de vorige is afgewerkt

● Leert medewerkers de richtlijnen van het bedrijf aan (G180101 Id18114-c)
- Leert praktische vaardigheden voor de uitvoering van de opdrachten aan
- Geeft uitleg bij de uitvoering van de opdrachten
- Leert ergonomische hef- en tiltechnieken aan
- Volgt de vaardigheden van de medewerkers op
- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers

Specifieke Activiteiten

● Werkt de wijn- en drankenkaart uit volgens zijn specialisatie(s), het soort keuken, de geografische regio en de bedrijfsstrategie (G180401 Id8441-c)
- Stemt de wijn en de dranken af op het menu in overleg met de keukenverantwoordelijke
- Adviseert over de aankoop van wijn en dranken in overleg met de maître d’hôtel en de zaakvoerder
- Selecteert wijn en passende dranken bij diverse gerechten en menu’s of delen van een menu
- Stelt een commercieel verantwoorde wijn - en drankenkaart samen
- Houdt bij het samenstellen van de wijn - en drankenkaart rekening met nieuwe trends, nieuwe ontwikkelingen in de smaakleer en met nieuwe producten

● Selecteert de wijn en de speciale dranken of producten en bestelt bij gespecialiseerde producenten of verdelers (G180401 Id25826-c)
- Gebruikt de nodige informatie- en communicatiesystemen
- Beoordeelt de kwaliteit van de gedegusteerde dranken
- Maakt afspraken met de leveranciers over prijs en levering

● Biedt de wijn- en drankenkaart aan, adviseert de gasten en neemt de bestelling op (G180401 Id16670-c)
- Geeft informatie over de wijnkaart en de gespecialiseerde drankenkaart
- Geeft uitleg over de herkomst, productiejaar, smaak, kleur, varianten, bereidingswijze, serveerwijze….van de wijn en de speciale dranken
- Geeft informatie over smaken van gerechten, wijnen en dranken en de afstemming ervan op elkaar
- Neemt de bestelling van aperitief, wijnen en dranken op
- Verwerkt de bestelling in het kassasysteem

● Brengt de gekozen wijnen en dranken op temperatuur, serveert deze op de juiste wijze en met het gepaste ritueel (G180401 Id16611-c)
- Laat de wijnen en dranken chambreren of koelen naar gelang de soort
- Zet de nodige ingrediënten voor productie en afwerking klaar
- Maakt de nodige machines gebruiksklaar
- Opent de fles(sen) en decanteert de dranken indien nodig
- Bereidt de dranken op de voorgeschreven wijze en met het gepaste ritueel
- Werkt ordelijk en systematisch en in het tempo dat nodig is
- Beoordeelt de wijnen en dranken zintuiglijk (reuk, smaak, temperatuur, visueel)

● Bedient de gast (co 00738)
- Serveert de wijn en de speciale dranken volgens de richtlijnen en met het gepaste ritueel
- Laat de klant proeven
- Vraagt naar appreciatie
- Schenkt de dranken in voor de gasten conform bedieningsregels en etiquette

● Organiseert de voorraad volgens de oorsprong, de leeftijd , de verpakking en de juiste conserveringsmanier (rijpen, onmiddellijke consumptie, ….) van de diverse wijnen, dranken en producten (G180401 Id16365-c)
- Sorteert de wijnen, dranken of producten
- Houdt toezicht op bewaringsomstandigheden (temperatuur , vochtigheid, licht, trillingen, geuren)
- Zorgt voor de nodige roulatie van wijnen, dranken of producten
- Zorgt voor de dagvoorraad volgens bepaald assortiment
- Doet mise-en-place van de dagvoorraad
- Maakt de inventaris op

● Volgt de voorraad op, stelt de nodige bevoorrading vast en geeft de bestelling door (G180401 Id18151-c)
- Gebruikt bedrijfseigen software voor voorraadbeheer
- Houdt gegevens bij over het verbruik
- Vult de voorraad tijdig aan
- Adviseert over de hoeveelheid, de soort en de kwaliteit van de in te kopen wijnen en dranken
- Stelt de bestellijsten van wijnen, dranken, aperitieven en digestieven samen
- Vraagt offertes aan bij de leveranciers
- Beoordeelt ontvangen offertes op aanbod, prijs en leveringsvoorwaarden
- Selecteert de leveranciers
- Plaatst de bestelling

● Ontvangt en controle

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
5