• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Gradbeništvo (Civil Engineering)

Gradbeništvo (Civil Engineering)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Visokošolski strokovni študijski program Gradbeništvo ima štiri module (študent izbere v 3. letniku): Operativno gradbeništvo, Prometne gradnje, Gradbene konstrukcije, Hidrotehnika. Izobraževanje dovolj široko razgledanega diplomanta, ki bo pri reševanju predvsem praktičnih inženirskih problemov samostojen ter sposoben komuniciranja in povezovanja delovanja strokovnjakov različnih področij, ki sodelujejo pri optimalni realizaciji praktičnih nalog, ki so v okviru ali pa se prepletajo z gradbeništvom. Zato program podaja tudi netehnična znanja, kot so znanja iz prava, ekonomije, informatike, tujega jezika, itd., ki jih je treba upoštevati pri reševanju nekaterih gradbenih problemov. Program je usmerjen v praktično in inovativno reševanje praktičnih problemov, kjer se pri pridobivanju znanja izhaja iz analize konkretnih praktičnih problemov, nato se uvede abstrakcija in znanje razširi na splošno veljavne principe in teorije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fgpa@um.si
Spletni naslov: http://www.fgpa.um.si/
Telefon: (+386) 386 (2) 2294300

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani inženir gradbeništva (VS) - diplomirana inženirka gradbeništva (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. inž. grad. (VS)

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Smetanova ulica 017, Maribor

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Mariborska cesta 002, Celje

Course location information:

Slovenija