• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Gospodarski inženiring (Engineering and Management)

Gospodarski inženiring (Engineering and Management)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študij je izrazito multidisciplinarnega in interdisciplinarnega značaja. Namenjen je tistim delovnim mestom, ki ne zahtevajo ozkega in izrazito specifičnega tehničnega znanja, pač pa široko tehnično razgledanost, dopolnjeno z znanji ekonomskih in organizacijskih ved. Zato so to strokovnjaki, ki so namenjeni integraciji različnih bolj ali manj ozko specializiranih delovnih skupin ali posameznikov v delujočo celoto, kar je sposobnost, ki se pričakuje od vodij projektov, delovnih skupin in proizvodnje. Kadar taki strokovnjaki niso v vlogi vodje skupin, pa delujejo kot povezovalni dejavnik med strokovnjaki različnih strok ter skrbijo za učinkovito prepoznavanje in reševanje problemov v različnih tudi zahtevnejših delovnih okoljih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diplomanti študijskih programov prve stopnje (180 kreditnih točk po ECTS) z drugih področij, ki niso navedeni v drugih pogojih. Kandidati naslovijo vloge na študijsko komisijo Poslovno-tehniške fakultete, ki lahko določi dodatne študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja izmed učnih vsebin študijskega programa Gospodarskega inženiringa prve stopnje, in obsegajo do 60 kreditnih točk po ECTS. Kandidati jih lahko opravijo na študijskih programih prve stopnje, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen dodiplomski študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja gospodarskega inženiringa, tehnike, naravoslovja, ekonomije ali organizacije v obsegu vsaj 180 KT.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen dodiplomski študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih področij, ki niso navedeni v drugih pogojih. Kandidati naslovijo vloge na študijsko komisijo Poslovno-tehniške fakultete, ki lahko določi dodatne študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja izmed učnih vsebin študijskega programa Gospodarskega inženiringa prve stopnje, in obsegajo do 60 kreditnih točk po ECTS. Kandidati jih lahko opravijo na študijskih programih prve stopnje, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen dodiplomski študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja gospodarskega inženiringa, tehnike, naravoslovja, ekonomije ali organizacije v obsegu vsaj 180 KT.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT s področja gospodarskega inženiringa, tehnike, naravoslovja, ekonomije ali organizacije.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen dodiplomski študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih področij, ki niso navedeni v drugih pogojih. Kandidati naslovijo vloge na študijsko komisijo Poslovno-tehniške fakultete, ki lahko določi dodatne študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja izmed učnih vsebin študijskega programa Gospodarskega inženiringa prve stopnje, in obsegajo do 60 kreditnih točk po ECTS. Kandidati jih lahko opravijo na študijskih programih prve stopnje, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena opravljenih izpitov.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant specializacije iz gospodarskemu inženiringu sorodnega področja, sprejete pred 11. 6. 2004, po končanem visokošolskem strokovnem programu. Kandidati naslovijo vlogo na komisijo za študijske zadeve, ki jim lahko prizna do 60 ECTS točk in glede na smer predhodnega študija lahko določi dodatne študijske obveznosti, ki jih morajo izpolniti tekom študija.
POGOJ ZA PREHOD: Študent študijskih programov 2. stopnje s katerihkoli področij, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki jim komisija za študijske zadeve prizna opravljene obveznosti v obsegu vsaj 47 ECTS točk.
POGOJ ZA PREHOD: Končan štiriletni dodiplomski študijski program s področja gospodarskega inženiringa, tehnike, naravoslovja, ekonomije ali organizacije, sprejet pred 11. 6. 2004, v obsegu najmanj 240 ECTS. Kandidati naslovijo vlogo na komisijo za študijske
zadeve, ki jim lahko prizna do 60 ECTS točk in glede na smer predhodnega študija lahko določi dodatne študijske
obveznosti, ki jih morajo izpolniti tekom študija.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Novi Gorici, Poslovno-tehniška fakulteta (School of Engineering and Management)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info.ptf@ung.si
Spletni naslov: http://www.p-ng.si/si/o-univerzi/sole/2000/
Telefon: (+386) 05/3315 231

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister gospodarski inženir - magistrica gospodarska inženirka
Other Qualification Awarded Term:

mag. gosp. inž.

Awarding body:

Univerza v Novi Gorici, Poslovno-tehniška fakulteta

Course Locations

Reference Data

Course address:

Vipavska cesta 013, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Glavni trg 008, Vipava

Course location information:

Slovenija