• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Gospodarski inženiring (Engineering and Management)

Gospodarski inženiring (Engineering and Management)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti praktično usmerjene strokovnjake, ki bodo imeli kar najbolj celovit vpogled v tehnološko, ekonomsko in organizacijsko problematiko proizvodnih podjetij in bodo po končanem študiju sposobni prevzeti zahtevne in odgovorne naloge v gospodarstvu. Študij usposobi diplomanta razumeti in obvladovati tako organizacijsko-ekonomske kot tudi tehnične probleme v podjetju. Od diplomanta se pričakuje strokovno povezovanje znanj s področja tehnologije, organizacije in ekonomike ter številna praktična znanja za vodenje poslovnih in tehnoloških sistemov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Novi Gorici, Poslovno-tehniška fakulteta (School of Engineering and Management)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info.ptf@ung.si
Spletni naslov: http://www.p-ng.si/si/o-univerzi/sole/2000/
Telefon: (+386) 05/3315 231

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani gospodarski inženir (VS) - diplomirana gospodarska inženirka (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. gosp. inž. (VS)

Awarding body:

Univerza v Novi Gorici, Poslovno-tehniška fakulteta

Course Locations

Reference Data

Course address:

Vipavska cesta 013, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Glavni trg 008, Vipava

Course location information:

Slovenija