• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Gospodarska in tehniška logistika (Economic and Technical Logistics)

Gospodarska in tehniška logistika (Economic and Technical Logistics)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. V šestem semestru imajo študenti cel semester obvezno praktično usposabljanje. Študenti se v času študija seznanijo z osnovnimi, a ključnimi logističnimi funkcijami: načrtovanjem potreb, nabavo, skladiščenjem, distribucijo, transportom, poprodajno in razbremenilno logistiko. Študij je zasnovan tako, da študenti v prvem letniku spoznajo modele in praktična orodja za delo v poslovnem okolju. Drugi in tretji letnik sta zasnovana pretežno modularno, kar pomeni, da imajo študenti možnost izbire svoje študijske in poklicne poti. Najpomembnejši del visokošolskega strokovnega izobraževanja je obvezno praktično usposabljanje v organizaciji (bodisi v proizvodnem ali storitvenem podjetju, državni administraciji, zavodu itd.), ki ga študenti opravijo v poletnem semestru zaključnega letnika. Namen usposabljanja je, da znajo skozi študij spoznane principe, metode, tehnike in informacijska orodja uporabiti za analizo in popis stanja logističnih funkcij v realnem poslovnem okolju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (Faculty of Logistics)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fl@uni-mb.si
Spletni naslov: http://fl.um.si/
Telefon: (+386) 03 428 53 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani inženir logistike (VS) - diplomirana inženirka logistike (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. inž. log. (VS)

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Mariborska cesta 007, Celje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Hočevarjev trg 001, Krško

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kardeljeva ploščad 027A, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Šolska ulica 002, Tržič

Course location information:

Slovenija