• EQF Home Page Icon

Qualification: Geriátriai és krónikus beteg szakápoló

Geriátriai és krónikus beteg szakápoló

Qualification Information

A képesítéssel rendelkező képes:

 • az ápolási tevékenységről teljes körű ápolási dokumentációt készíteni
 • az időskori problémákat kezelni, az idősek gondozásában részt venni
 • az idősellátás más szakmaterületeivel, a szociális ellátás szakembereivel kapcsolatot tartani
 • a szociális ellátási formákról tájékoztatást adni, a szociális ellátások igénybevételében közreműködni
 • segíteni az idős ember kapcsolatfelvételét a szociális szakemberekkel, szolgáltatókkal
 • egészségnevelési, egészségfejlesztési feladatokat ellátni
 • a betegedukációban közreműködni
 • a foglalkozás-terápiás csoportokat, szervezni, koordinálni
 • a geriátriai ápolás speciális területein közreműködni és részt venni a kórházi ellátásban
 • a rehabilitáció egyes formáiban (orvosi, foglakozási, szociális, pedagógiai) közreműködni
 • az idős beteget és családját a krónikus betegségben és a terminális állapotban támogatni
 • az idős ellátásával kapcsolatos ápolási, gondozási és szociális munka összetett, komplex szakmai tevékenységét vállalni
 • a gyakorlaton lévő ápoló és szakápoló tanulók oktatásában, nevelésében közreműködni
 • munkájuk során a gondoskodás, elfogadás és az ápolásetikai normáit alkalmazni, valamint az érvényes jogszabályokban foglaltakat betartani
 • szakmai ismereteiket folyamatos fejleszteni

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- National Vocational Qualifications Register code of the qualifcation: 55-723-07

NQF Level: 
5
Awarding body: 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Awarding body contact info: 
National occupation classification: 

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding work experience - mandatory entry requirement regarding a specific qualification