• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Geotieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Geotieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Course Information

Geotieteiden kandidaattina saat aivan uudenlaisen näkökulman ympäröivään luontoon: näkemämme luonto on geologisten prosessien muodostamaa ja muokkaamaa. Kenttäopetus onkin geotieteiden opetuksen kivijalka.

Perus- ja aineopinnoissa opit perusasiat maapallon prosesseista, koostumuksesta, rakenteesta ja historiasta, opit tunnistamaan mineraaleja, kivilajeja, maalajeja sekä fossiileja ja ymmärtämään niiden merkityksen. Kandidaatin tutkinnon aikana opiskelet myös muita aineita (esim. kemia, fysiikka, matematiikka ja tilastotiede), jotka antavat tarvittavan taustatuen geotieteiden opinnoille. Luentosalien lisäksi opintoja toteutetaan monenlaisissa ympäristöissä, kuten opetuslaboratorioissa, kenttäkursseilla tutkimusasemilla tai opintomatkoilla muille mantereille. Opinnot sisältävätluentojen lisäksi runsaasti itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä, erilaisia harjoituksia sekä työelämään valmentavaa sisältöä.

Geotieteiden opiskelijat muodostavat tiiviin ja aktiivisesti toimivan yhteisön, jonka keskiössä ovat geologian opiskelijajärjestö Vasara ry ja geofysiikan opiskelijajärjestö Geysir.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

5 vuotta

Credits: 

180+120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Helsinki, Faculty of Science
Provider Contact Info: 

University of Helsinki, Faculty of Science
hakijapalvelut@helsinki.fi
studera@helsinki.fi
admissions@helsinki.fi
02941 24140
PL 64, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
PB 64, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
+358 2941 24140
P.O.Box 64, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Luonnontieteiden kandidaatti
Qualification awarded description:

Miksi maa järisee Japanissa? Milloin mammutit katosivat? Mistä saadaan litiumia älypuhelimiin?

Maapallo elää murroksessa. Luonnon resurssit, niiden kestävä käyttö ja vaihtoehtoiset käyttöratkaisut, ympäristön tila sekä ihmisen toiminnan vaikutus siihen ovat tulevaisuuden yhteiskunnan suuria haasteita. Geotieteiden kandiohjelma Helsingin yliopistossa vastaa näihin haasteisiin ja tarjoaa alan laajimman koulutusohjelman Suomessa. Geotieteiden kandiohjelmassa opiskellaan geologiaa ja geofysiikkaa, jotka tutkivat maankamaran rakennetta, koostumusta ja kehitystä. Tavoitteena on ymmärtää prosesseja, jotka tekevät maapallosta ainutlaatuisen ja monimuotoisen. Geologi mm. jäljittää litosfäärilaattojen liikkeitä ja niiden muinaisia törmäyksiä, kartoittaa jääkausien jälkiä sekä tutkii elämän syntyä ja kehittymistä maapallolla. Geotieteiden kandidaatin näkökulma ajankohtaisiin kysymyksiin on omintakeinen ja tuore. Koulutuksen päämääränä on tuottaa ammattilaisia, jotka hallitsevat teorian ja osaavat soveltaa oppimaansa monipuolisesti erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Geotieteiden kandiohjelma voi johtaa niin pohjavesigeologin, kallioperätutkijan, malmigeologin, ympäristögeologin, kiinteän maan geofyysikon kuin muinaisen elämän tutkijan tai ilmastotutkijan uralle.

Valmistuttuaan geotieteiden kandidaatti:

  • hahmottaa maapallon ja elämän kehityshistorian 4,5 miljardin vuoden ajalta
  • ymmärtää kotiplaneettaamme jatkuvasti muokkaavia prosesseja laattojen liikkeistä, maanjäristyksistä, tulivuorista ja jääkausista aina veden ja alkuaineiden kiertoon
  • osaa hyödyntää geotieteiden periaatteita, fysiikan/kemian perusteita sekä laskennallisia ja kokeellisia menetelmiä luonnontieteellisissä kysymyksissä
  • osaa liikkua maastossa, tehdä geologisia ja geofysikaalisia havaintoja sekä kerätä ja käsitellä geologisia näytteitä
  • hahmottaa perusteet geologisten aineistojen käsittelystä ja mallintamisesta (ml. 3D -visualisointi)
  • tietää tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja ymmärtää myös alan englanninkielistä tutkimuskirjallisuutta
  • osaa esittää perusteltuja mielipiteitä ja toimia osana monitieteistä työyhteisöä
  • tunnistaa geotieteiden osa-alueet ja pystyy niiden perusteella valitsemaan itseään kiinnostavimman maisteriohjelman ja opintosuunnan

Geotieteiden kandidaatin tutkinto antaa valmiudet maisteriohjelmiin, kuten geologian ja geofysiikan maisteriohjelmaan hakeutumiselle.  Geologit ja geofyysikot työskentelevät monipuolisesti erilaisissa luonnontieteelliseen alaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä ja alan työllisyysnäkymät ovat hyvät, luonnontiedealojen parhaimmistoa.

Katso lisätietoja opinnoista ohjelman verkkosivuilta: www.helsinki.fi/fi/ohjelmat/kandi/geotieteiden-kandiohjelma