• EQF Home Page Icon

Qualification: geotermikus szakmérnök

geotermikus szakmérnök

Qualification Information

A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:
A geotermikus energia termelése és hasznosítása kapcsán adódó feladatok magas szintű megoldásához szükséges földtudományi, műszaki, gazdasági és jogi ismeretek ismerete és alkalmazása, úgy mint:
   * A geotermikus energiatermeléshez és -hasznosításhoz szükséges speciális földtani, geofizikai, hidrogeológiai ismeretek,
   * A geotermikus energiatermelés és hasznosítás fizikai alapjait képező áramlástani, hőtani és rezervoármechanikai ismeretek,
   * A szorosan vett szaktárgyi ismeretek: fluidumtermelés, geotermikus rendszerek elektromos energiatermelés és közvetlen hőhasznosítás,
   * Üzemi esettanulmányok,
   * Gazdasági, jogi és engedélyeztetési szakismeretek, pályázati ismeretek az EU-ban.

A képzés során elsajátítandó készségek:
A Geotermia szakirányú továbbképzésen végzett szakemberek a korábban megszerzett mérnöki szakképesítésük és a szakirányú képzésben megszerzett speciális, felsőfokú szakismeretek birtokában
    * képesek a geotermikus energiatermelés és hasznosítás területén a geotermikus szakterület korszerű ismereteinek naprakész áttekintésére, Magyarország geotermikus természeti adottságainak alapos ismeretére,
    * rendelkeznek a geotermikus energiakészletek feltárásához, kitermeléséhez, előkészítéséhez, szállításához, hasznosításához, környezetterhelésének meghatározásához szükséges felkészültséggel.
    * Tudásuk birtokában képesek geotermikus projektek helyszínének megválasztására, megtervezésére, kivitelezésének és üzemeltetésének irányítására,
    * Alkalmasak a  technológiai rendszerekben lejátszódó speciális hőtechnikai és áramlási folyamatok megértésére és számítására,
    * A technológiai rendszerek és a környezet kölcsönhatásának elemzésére, a kockázatok becslésére;
    * Alkalmasak bármely adódó részfeladat kidolgozására, valamint a feladat teljes komplexitásának áttekintésére, az azon dolgozó különböző végzettségű szakemberek munkájának irányítására,
    * Kompetensek lesznek önálló geotermikus tervezői, szakértői tevékenység folytatására, komplex tervezési munkák irányítására és projekt menedzseri feladatok ellátására.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Miskolci Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Miskolci Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education