• EQF Home Page Icon

Qualification: geotechnikai szakmérnök

geotechnikai szakmérnök

Qualification Information

A szakirányú továbbképzés célja az okleveles építőmérnöki oklevéllel rendelkező és a mélyépítésben dolgozó szakemberek tudásának fejlesztése, ismereteik elvi alapjainak felfrissítése. A geotechnika új területeinek megismerésével lehetővé válik az e területen működő vállalkozások fejlesztése.

Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:
A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják a geotechnika és kapcsolódó rokon szakmák legújabb ismereteit:
* alapos elméleti ismeretek a geotechnika minden területén,
* korszerű számítógépes módszereket támogató ismeretek,
* talaj és szerkezet egymásra hatása alapozási kérdésekben földrengés esetén, 
* mérnökgeológia és geofizika ismeretei,  
* mélymunkagödrök és mélyalapozások ismeretei,
* földmunkák legújabb ismeretei.
     
Készségek, a szakképzettség alkalmazása:
A felsorolt témakörök elsajátítását követően a mérnökök képesek lesznek az adott szakterületen felmerülő feladatok ellátására, a szükséges vizsgálatok elvégzésére többek között:
* talajvizsgálati jelentések készítésére,
* komplex feltárási tervek készítésére, feltárások irányítására,
* alapozások és mélymunkagödrök tervezésére, kivitelezésére,
* geotechnikai számítógépes szoftverek elmélyült alkalmazására, 
* felszínmozgások, földművek károsodásának elemzésére,
* a szerkezetek vízzel kapcsolatos problémáinak jobb megítélésére,
* megoldások alkalmazására a környezeti geotechnika problémáira. 

Személyes adottságok, készségek:
* elemző, problémamegoldó készség, képesség. 
* áttekintő-képesség, 
* szakmai elhivatottság,
* komplex feladatmegoldó készség.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
* állami és önkormányzati intézményeknél, beruházások és felújítások területén,
* műszaki és természettudományi oktatási intézményekben,
* beruházás-előkészítési és -lebonyolítási területen,
* kivitelezési és tervezési munkáknál.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

NQF Level: 
7
Awarding body: 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education