• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Geografija (Geography)

Geografija (Geography)

Course Information

Dvopredmetni pedagoški študijski program traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Temeljni cilj študijskega programa je izobraževanje kadrov, ki bodo pridobili znanja, spretnosti in sposobnosti s področja izobraževanja učiteljev geografije, s čimer bodo usposobljeni za poučevanje geografije na osnovnošolskem in srednješolskem nivoju. Program predvideva pedagoško delo študentov (pedagoški praktikum), ki je sestavljen iz opazovalnega in predmetnega praktikuma. Pedagoška praksa traja teden dni v osnovni in teden dni v srednji šoli, poleg tega predmetnik predvideva teden dni razpršene pedagoške prakse, in sicer časovno razpršeno in izbirno tematsko. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (splošno) (1400), izobraževalne vede (142), izobraževanje učiteljev za primarno (bazično izobraževanje) (144), izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (145), izobraževanje učiteljev za izobraževanje odraslih (1465), humanistika (22), družbene vede (podrobneje neopredeljeno) (3100), psihologija (podrobneje neopredeljeno) (3110), psihologija (3111), psihologija (drugo) (3119), (sociologija in študiji kultur (podrobno neopredeljeno) (3120), sociologija (3121), etnologija (3122), kulturologija (3123), socialna in humana geografija (3124), socialna antropologija (3125), ženski študiji (3127), sociologija in študiji kultur (drugo) (3129), politologija, odnossi posameznik-družba-država (drugo)(313), ekonomija (podrobneje neopredeljeno) (3140), ekonomija (3141), politična ekonomija (3143), ekonomija (drugo) (3149), novinarstvo in poročevalstvo (podrobneje neopredeljeno) (3210), poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) (3400), naravoslovje, matematika, računalništvo (podrobneje neopredeljeno) (4000), biologija in biokemija (podrobneje neopredeljeno) (4210), biologija (4211), biokemija (4212), biofizika (4213), biologija in biokemija (drugo) (4210), okoljske in okoljevarstvene vede (podrobneje neopredeljeno) (4220), ekologija (4221), okoljske in okoljevarstvene vede (drugo) (4229), fizika (podrobneje neopredeljeno) (4400), fizika in astronomija (podrobneje neopredeljeno) (4410), fizika (4411), astronomija (4412), fizika in astronomija (drugo) (4413), kemija (podrobneje neopredeljeno) (4420), geofizikalne vede (443), matematika (podrobneje neopredeljeno) (4610), statistika (podrobneje neopredeljeno) (4620), statistika (drugo) (4629), uporabno računalništvo (podrobneje neopredeljeno) (4820), splošna uporaba računalnikov (4821), arhitektura in urbanizem (podrobneje neopredeljeno) (5810), arhitektura (5811), urbanizem (58
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (splošno) (1400), izobraževalne vede (142), izobraževanje učiteljev za primarno (bazično izobraževanje) (144), izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (145), izobraževanje učiteljev za izobraževanje odraslih (1465), humanistika (22), družbene vede (podrobneje neopredeljeno) (3100), psihologija (podrobneje neopredeljeno) (3110), psihologija (3111), psihologija (drugo) (3119), (sociologija in študiji kultur (podrobno neopredeljeno) (3120), sociologija (3121), etnologija (3122), kulturologija (3123), socialna in humana geografija (3124), socialna antropologija (3125), ženski študiji (3127), sociologija in študiji kultur (drugo) (3129), politologija, odnossi posameznik-družba-država (drugo)(313), ekonomija (podrobneje neopredeljeno) (3140), ekonomija (3141), politična ekonomija (3143), ekonomija (drugo) (3149), novinarstvo in poročevalstvo (podrobneje neopredeljeno) (3210), poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) (3400), naravoslovje, matematika, računalništvo (podrobneje neopredeljeno) (4000), biologija in biokemija (podrobneje neopredeljeno) (4210), biologija (4211), biokemija (4212), biofizika (4213), biologija in biokemija (drugo) (4210), okoljske in okoljevarstvene vede (podrobneje neopredeljeno) (4220), ekologija (4221), okoljske in okoljevarstvene vede (drugo) (4229), fizika (podrobneje neopredeljeno) (4400), fizika in astronomija (podrobneje neopredeljeno) (4410), fizika (4411), astronomija (4412), fizika in astronomija (drugo) (4413), kemija (podrobneje neopredeljeno) (4420), geofizikalne vede (443), matematika (podrobneje neopredeljeno) (4610), statistika (podrobneje neopredeljeno) (4620), statistika (drugo) (4629), uporabno računalništvo (podrobneje neopredeljeno) (4820), splošna uporaba računalnikov (4821), arhitektura in urbanizem (podrobneje neopredeljeno) (5810), arhitektura (5811), urbanizem (5812), geodezija in kartografi
POGOJ ZA VPIS: Izpolnjujem pogoje za napredovanje v višji letnik in imam po opravljenem prvem letniku študija povprečno oceno študija najmanj osem (8).
(Komisija za študijske zadeve Senata članice univerze omogoča, da se hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, ki jih izvaja ena ali več članic Univerze v Mariboru. Komisija lahko izjemoma dovoli hkratni vpis v začetna letnika študija kandidatom, ki so izredno uspešno zaključili predhodno izobraževanje, ki je pogoj za vpis.)
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev družboslovnih predmetov – geografija (1452), družbene vede - geografija (podrobneje neopredeljeno) (3100), geografija (naravna in geofizikalna) ( 4432). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (splošno) (1400), izobraževalne vede (142), izobraževanje učiteljev za primarno (bazično izobraževanje) (144), izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (145), izobraževanje učiteljev za izobraževanje odraslih (1465), humanistika (22), družbene vede (podrobneje neopredeljeno) (3100), psihologija (podrobneje neopredeljeno) (3110), psihologija (3111), psihologija (drugo) (3119), (sociologija in študiji kultur (podrobno neopredeljeno) (3120), sociologija (3121), etnologija (3122), kulturologija (3123), socialna in humana geografija (3124), socialna antropologija (3125), ženski študiji (3127), sociologija in študiji kultur (drugo) (3129), politologija, odnosi posameznik-družba-država (drugo)(313), ekonomija (podrobneje neopredeljeno) (3140), ekonomija (3141), politična ekonomija (3143), ekonomija (drugo) (3149), novinarstvo in poročevalstvo (podrobneje neopredeljeno) (3210), poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) (3400), naravoslovje, matematika, računalništvo (podrobneje neopredeljeno) (4000), biologija in biokemija (podrobneje neopredeljeno) (4210), biologija (4211), biokemija (4212), biofizika (4213), biologija in biokemija (drugo) (4210), okoljske in okoljevarstvene vede (podrobneje neopredeljeno) (4220), ekologija (4221), okoljske in okoljevarstvene vede (drugo) (4229), fizika (podrobneje neopredeljeno) (4400), fizika in astronomija (podrobneje neopredeljeno) (4410), fizika (4411), astronomija (4412), fizika in astronomija (drugo) (4413), kemija (podrobneje neopredeljeno) (4420), geofizikalne vede (443), matematika (podrobneje neopredeljeno) (4610), statistika (podrobneje neopredeljeno) (4620), statistika (drugo) (4629), uporabno računalništvo (podrobneje neopredeljeno) (4820), splošna uporaba računalnikov (4821), arhitekt
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (splošno) (1400), izobraževalne vede (142), izobraževanje učiteljev za primarno (bazično izobraževanje) (144), izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (145), izobraževanje učiteljev za izobraževanje odraslih (1465), humanistika (22), družbene vede (podrobneje neopredeljeno) (3100), psihologija (podrobneje neopredeljeno) (3110), psihologija (3111), psihologija (drugo) (3119), (sociologija in študiji kultur (podrobno neopredeljeno) (3120), sociologija (3121), etnologija (3122), kulturologija (3123), socialna in humana geografija (3124), socialna antropologija (3125), ženski študiji (3127), sociologija in študiji kultur (drugo) (3129), politologija, odnossi posameznik-družba-država (drugo)(313), ekonomija (podrobneje neopredeljeno) (3140), ekonomija (3141), politična ekonomija (3143), ekonomija (drugo) (3149), novinarstvo in poročevalstvo (podrobneje neopredeljeno) (3210), poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) (3400), naravoslovje, matematika, računalništvo (podrobneje neopredeljeno) (4000), biologija in biokemija (podrobneje neopredeljeno) (4210), biologija (4211), biokemija (4212), biofizika (4213), biologija in biokemija (drugo) (4210), okoljske in okoljevarstvene vede (podrobneje neopredeljeno) (4220), ekologija (4221), okoljske in okoljevarstvene vede (drugo) (4229), fizika (podrobneje neopredeljeno) (4400), fizika in astronomija (podrobneje neopredeljeno) (4410), fizika (4411), astronomija (4412), fizika in astronomija (drugo) (4413), kemija (podrobneje neopredeljeno) (4420), geofizikalne vede (443), matematika (podrobneje neopredeljeno) (4610), statistika (podrobneje neopredeljeno) (4620), statistika (drugo) (4629), uporabno računalništvo (podrobneje neopredeljeno) (4820), splošna uporaba računalnikov (4821), arhitektura in urbanizem (podrobneje neopredeljeno) (5810), arhitektura (5811), urba
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev družboslovnih predmetov – geografija (1452), družbene vede - geografija (podrobneje neopredeljeno) (3100), geografija (naravna in geofizikalna) ( 4432).
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev družboslovnih predmetov – geografija (1452), družbene vede - geografija (podrobneje neopredeljeno) (3100), geografija (naravna in geofizikalna) ( 4432). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuj

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: ff@um.si
Spletni naslov: http://www.ff.um.si/
Telefon: (+386) 02 22 93 840

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister profesor geografije in ... - magistrica profesorica geografije in ...
Other Qualification Awarded Term:

mag. prof. geog. in ...

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Koroška cesta 160, Maribor

Course location information:

Slovenija