• EQF Home Page Icon

Qualification: Gépgyártástechnológiai technikus

Gépgyártástechnológiai technikus

Qualification Information

A képesítéssel rendelkező képes:

  • a gépek, mechanikai berendezések és alkatrészek gyártásának, felhasználásának, karbantartásának és javításának műszaki és minőségügyi tervezésére, irányítására és ellenőrzésére az előírásoknak és szabályoknak megfelelő teljesítmény és működés biztosítása
  • a gépek, mechanikai berendezések gyártási és szerelési költségeinek, anyagés munkaerő-szükségletének előzetes tervezésére
  • a rendelkezésre álló berendezések elhelyezésének és rendszerbe illesztésének irányítására, az új berendezések üzembe helyezésére, a gépek termékvagy műszakváltást megelőző beállítására
  • az üzemzavarok, minőségi problémák megszüntetésére és kivizsgálására
  • a zavartalan alapanyag-ellátás biztosítására és a gyártási feltételek folyamatos fenntartására
  • az új termékek gyártásának figyelemmel kísérésére és a kezdeti problémák (típushibák, technológiai és dokumentációs hiányosságok stb.) jelzésére, azok kiküszöbölésére
  • gépek és mechanikai berendezések, létesítmények és alkatrészek kutatásával és fejlesztésével, illetve prototípusok tesztelésével kapcsolatos tevékenységek végzésére
  • új és módosított mechanikai berendezések, alkatrészek, szerszámgépek és vezérlőrendszerek, valamint pneumatikus és hidraulikus meghajtó-rendszerek összeállítására és helyszíni szerelésére
  • gondoskodni arról, hogy a gépészeti tervek és az elkészült munka megfeleljen a műszaki leírásnak, a szabályoknak és a szerződési feltételeknek

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- National Vocational Qualifications Register code of the qualifcation: 54-521-03

NQF Level: 
5
National occupation classification: 

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding work experience - mandatory entry requirement regarding a specific qualification - mandatory entry requirement regarding pre-assessment