• EQF Home Page Icon

Qualification: gépészeti karbantartó szakmérnök

gépészeti karbantartó szakmérnök

Qualification Information

 

A képzés során elsajátítható kompetenciák:

 

 • E szakon végzett szakmérnök képes a karbantartás helyzetének komplex, műszaki-gazdasági megítélésére, a fejlődési tendenciák értékelésére;

 • Képes a karbantartási rendszer elméletileg megalapozott korszerű kialakítására, a termelés/szolgáltatás szempontjainak figyelembevételére;

 • Képessé válik a gépészeti jellegű eszközök karbantartási (ápolási-gondozási, ellenőrzési, javítási) folyamatainak, technológiáinak tervezésére, irányítására;

 • Képes a műszaki diagnosztika korszerű eljárásainak és eszközeinek alkalmazására;

 • Az irányítási és végrehajtási szinten képes a karbantartási rendszer kiválasztására, megvalósítására és fejlesztésére;

 

 • Valamint menedzsment ismeretek birtokában képes csoportmunkában részt venni, munkatársakat irányítani, más szakmai területek szakembereivel együttműködni.

 

 

 

A képzés során elsajátítható tudáselemek:

 

 • Alapismeretek: Minőségbiztosítási, karbantartás-elméleti és folyamatszervezési ismeretek;

 • Szakma-specifikus tudáselemek: különféle karbantartási technikák és technológiák, szervezés és ökonómia.

 

 

 

A képzés során megszerezhető ismeretek:

 

 • Minőségbiztosítás, Méréstechnika, Karbantartás-elmélet, Folyamatszervezés;

 • Javítástechnológia, Műszaki diagnosztika, Kenésgazdálkodás, Környezetvédelem, Karbantartás szervezése és ökonómiája, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.

 

 

 

Személyes adottságok, készségek:

 

Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott hozzáállás, kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, problémamegoldás, eredményorientáltság.

 

 

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 

 • A szakmérnöki szakképzettség birtokában a gépészeti karbantartó szakmérnök alkalmas termelő/szolgáltató cég/vállalkozás célszerű karbantartásának megvalósítására és fejlesztésére;

 • Alkalmas a cég/vállalkozás karbantartási szervezetének kialakítására és működtetése komplex feltételeinek meghatározására;

 • Alkalmas a karbantartás egészének és részterületeinek irányítására, szervezési jellegű feladatok ellátására;

 • Valamint a cég/vállalkozás karbantartási szervezetének vezetésére.

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Neumann János Egyetem

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education