• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Fysikaaliset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Fysikaaliset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Course Information

Fysikaalisten tieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelmassa perehdytään laaja-alaisesti fysiikan teoreettisiin perusteisiin ja kokeellisiin sekä laskennallisiin menetelmiin. Koulutuksen ensimmäisenä vuonna opiskellaan fysiikan ja matematiikan perustaidot kerraten ja laajentaen lukiossa opittua. Toisena ja kolmantena vuonna perusopinnoista jatketaan aine- ja erikoistumisopintoihin, joissa valittuja aiheita ja menetelmiä opiskellaan syvemmin.

Opiskelu- ja opetusmenetelmät ovat monipuoliset ja vaihtelevat kursseittain. Näitä ovat mm. luennot, harjoitukset, projektityöt, laboratoriotyöt, seminaarit, ekskursiot ja tutkielmat. Opintojen alussa opiskelijoita valmennetaan myös oman opiskelutekniikkansa kehittämisessä.

Katso lisätietoa:

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelmasta voi jatkaa suoraan maisteritutkinto-ohjelmaan, joka valitaan siirryttäessä maisteriopintoihin. Turun yliopisto tarjoaa maisteritutkinto-ohjelmia fysiikassa, teoreettisessa fysiikassa, tähtitieteessä (kansainvälinen), materiaalitieteessä (kansainvälinen) sekä fysiikan opettajan tutkinto-ohjelman.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

5 vuotta

Credits: 

180+120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences
Provider Contact Info: 

Faculty of Mathematics and Natural Sciences
FI-20014 University of Turku
Finland
University of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences
hakijapalvelut@utu.fi
admissions@utu.fi
University Hill
Quantum-building, 2nd floor
Turku
Finland
+358-2-333 5662
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, 20014, TURUN YLIOPISTO
02 333 5604
02 333 6575

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Filosofian maisteri
Qualification awarded description:

Fysikaaliset tieteet ovat perusta sekä monille muille luonnontieteille että suurelle osalle modernia teknologiaa. Fysikaalisten tieteiden koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille vahva luonnontieteellinen osaaminen sekä kehittää moderneja työelämätaitoja: ongelmanratkaisua, analyyttistä ajattelua, tiedonhankintaa, kommunikaatiotaitoja, tieteellistä kirjoittamista, ryhmätyötaitoja ja organisointivalmiuksia.

Suoritettuasi luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (LuK) fysikaalisista tieteistä osaat selittää ja analysoida luonnonilmiöitä fysiikan teorian avulla sekä ratkaista teknologisesti tärkeitä fysikaalisia ongelmia. Tunnet fysiikan keskeiset periaatteet ja sinulla on valmiudet opiskella fysiikkaa syvällisellä tasolla, jota fysikaalisten tieteiden asiantuntijalta vaaditaan. Osaat suunnitella ja toteuttaa fysikaalisia kokeita, käyttää matemaattisia malleja fysikaalisten ilmiöiden kuvaamiseen sekä vertailla kriittisesti kokeellisia ja teoreettisia tuloksia.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, 20014, TURUN YLIOPISTO