• EQF Home Page Icon

Qualification: Furnituret maker

Furnituret maker

Qualification Information

Baldžiaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti baldžiumi medienos apdirbimo ir baldų pramonės įmonėse.
Asmuo įgijęs baldžiaus kvalifikaciją, turi gebėti:
- naudotis medienos apdirbimo rankiniais ir rankiniais elektriniais įrankiais ir medienos apdirbimo staklėmis ir įrengimais,
- gaminti tiesines medienos detales,
- gaminti ir surinkti grotelinius , korpusinius , masyvios medienos ir minkštus baldus ,
- analizuoti ir atlikti baldų remontą ir apdailą.
- mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai, savarankiškai, organizuoti savo darbą, būti etišku, atidžiu ir sąžiningu.
Sėkmingam baldžiaus darbui reikalingi šie bendrieji gebėjimai: profesinių informacinių technologijų ,bendravimo užsienio kalba, mokymosi ir problemų sprendimo, iniciatyvumo , darbuotojų saugos ir sveikatos, komandinio darbo, kritinio mąstymo, profesinės etikos, kalbos kultūros ir specialybės kalbos.
Asmeninės savybės: komunikabilumas, greita orientacija, kūrybingumas, kruopštumas, sąžiningumas, darbštumas, pareigingumas, dėmesingumas, paslaugumas, atsakingumas.
Baldžiaus kvalifikaciją galima įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal baldžiaus mokymo programą.
Baldžiaus programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.
Baigus šią programą, mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų srities programas.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- Kaunas Technical Vocational Education Centre - Kursenai Polytechnic School, Public Institution - Siauliai Vocational Education and Training Centre - Marijampole Vocational Education and Training Centre - Kaunas School of Applied Arts - Utena Regional Center of Educational Training - Silute Business School of Tourism and Services - Alytus Vocational Education Centre - Ukmerge Advanced VET School of Business - Jonava Polytechnic School - Public Institution Vilnius Center of Builders Vocational Training - Kaunas Construction and Services Training Centre - Taurage Vocational Training Centre - Public Institution Vocational Training Centre in Panevezys - Ernestas Galvanauskas Training Centre in Klaipeda city, Public Institution

NQF Level: 
4