• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Frontline pc-supporter

Frontline pc-supporter

Course Information

En frontline pc-supporter arbejder også med hardware og løser tekniske opgaver. Som uddannet er det vigtigt, at du kan rådgive om produkter og udstyr.Uddannelsen giver dig især mulighed for at arbejde i offentlige og private virksomheders it-afdelinger.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

På uddannelsen lærer du at sætte pc'ere op. Du installerer og opgraderer software, og du arbejder med servere, netværk og sikkerhed.

NQF Level: 
3
Costs: 

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Begyndelseslønnen på uddannelsen er ca. 10.000 kr. pr. måned, og lønnen stiger i løbet af uddannelsen.Begynder du uddannelsen med skoleophold, får du ikke løn i den første skoleperiode, med mindre du har en uddannelsesaftale. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.Er du over 25 år kan der være andre økonomiske muligheder. Se under Over 25 år.

Provider Information

Provider Name: 
Technology College Aalborg (Technology Coll)
Provider Contact Info: 

Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg

Course Locations

Reference Data

Course address:

Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg

Course location information:

DK05

Reference Data

Course address:

H.C. Andersens Vej 9, 8800 Viborg

Course location information:

DK04