• EQF Home Page Icon

Qualification: francia jogi és szakfordítói szaktanácsadó

francia jogi és szakfordítói szaktanácsadó

Qualification Information

A képzés célja:

A szakirányú továbbképzés résztvevői elsősorban a francia jogrendszerrel, annak legfontosabb jogágaival és azok európai uniós vonatkozásaival ismerkedhetnek meg, elméleti és gyakorlati tapasztalatokat szerezve. A képzés részét képezi a francia és magyar jogrendszer összehasonlító elemzése és ennek a francia nyelvről, illetve nyelvre történő fordításban való megjelenése is.

A résztvevők emellett intenzív nyelvi oktatásban és szakfordítói képzésben is részesülnek, elsajátítva a francia nyelvről, illetve nyelvre történő fordítás elméleti és gyakorlati alapjait, valamint szókincsét, biztosítva ezzel, hogy az alapozó szakmai tárgyak során megszerzett szókincsüket hatékonyan alkalmazhassák a munkájukban.

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:

 

Szakfordítói kompetenciák:

- stílusérzék, fogalmazás, helyesírás,

- segédkönyvek használata,

- logikai kapcsolatok reprodukciója,

- szakszövegek elemzése/értelmezése forrásnyelven és célnyelven,

- kiadványszerkesztés, lektorálás, kivonatolás,

- fordítói szoftverek ismerete,

- az adott (francia, illetve magyar) jogrendszer sajátosságainak, szövegtípusainak, terminológiájának ismerete.

Szakfordítói tudáselemek: 

- fordításmódszertan,

- műfaj- és stílusismeret,

- kultúra, kontrasztív országismeret,

- Európai Uniós tanulmányok,

- szakfordítói tevékenységhez kapcsolódó szabályozások ismerete.

Szaktanácsadói kompetenciák és tudáselemek: 

- az adott jogrendszerek megfelelő ismerete,

- áttekintési és rendszerező képesség,

- az adott ország (Franciaország, illetve az Európai Unió) működési folyamatainak, intézményrendszerének átlátása. 

 

Személyes adottságok, készségek:

- stílusérzék, fogalmazás, helyesírás,

- segédkönyvek használata,

- áttekintési és rendszerező képesség,

- problémamegoldó, önálló gondolkodás.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A szakirányú továbbképzés résztvevői számára olyan munkalehetőségek nyílnak meg, amelyek az idegen nyelv (szakfordítói képességek) használatát igénylik: fordítóirodák, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező ügyvédi irodák, nemzetközi szervezetek.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Szegedi Tudományegyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Szegedi Tudományegyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education