• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Foundation Course in Technical and Natural Sciences - No translation available

Foundation Course in Technical and Natural Sciences - No translation available

Course Information

Om du är intresserad av teknik och naturvetenskap, men saknar fullständig behörighet för att studera sådana program och kurser på universitetet, är basåret något för dig. Utbildningen ger gymnasiebehörighet i biologi, fysik, kemi och matematik. Året därefter har du garanterad plats på ett program vid Umeå universitet eller Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-09-02

Provider Information

Provider Name: 
Umeå University
Provider Type: 
public
Provider Contact Info: 

Umeå universitet 901 87 UMEÅ, umea.universitet@umu.se, http://www.umu.se/