• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Fotografski tehnik

Fotografski tehnik

Course Information

S končanim programom si usposobljen/a za:
ustvarjalno snovanje in priprava idej za fotografske naloge;
fotografiranje na področju klasičnih fotografskih tem v ateljeju in na prostem (pokrajinska, portretna, reportažna in arhitekturna fotografija);
fotografiranje na področju komercialne in tehnične fotografije (modna, reklamna,industrijska in reprodukcijska fotografija);
fotografiranje na področju znanstvene in tehnične fotografije (mikro in mikroskopska fotografija ter fotografija v arhivske namene, medicine, arheologije, varstva okolja, restavratorstva in kartografije);
fotografiranje na področju beleženja dogodkov (novinarska in reportažna fotografija);
fotografiranje z analogno in digitalno fotografsko opremo;
snemanje s filmsko in video snemalno kamero;
delo s programi za vektorsko grafiko in obdelavo digitalnega slikovnega gradiva;
delo v fotografskih laboratorijih za črno belo in barvno fotografijo;
samostojno vodenje in delo v obrtni fotografski delavnici.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

4 leta

Start Date: 
01.09.
Access requirements: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Credits: 

240 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: tajnistvo@ssof.si
Spletni naslov: http://www.ssof.si/
Telefon: (+386) 01 242 87 62

Course Locations

Reference Data

Course address:

Gosposka ulica 18
1000, Ljubljana

Course location information:

Slovenija