• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Fotografija (Photography)

Fotografija (Photography)

Course Information

Predmetnospecifične kompetece:
razumevanje optičnih procesov in fizikalnih osnov fotografije,
poznavanje celotnega procesa nastajanja analogne in digitalne fotografije,
razumevanje vloge fotografije v širšem vizualnem komunikacijskem kontekstu,
poznavanje osnov umetniškega izražanja razvoj lastnega umetniškega potenciala, kritično ocenjevanje lastnega in tujega fotografskega dela,
poznavanje umetnostnozgodovinskega razvoja tehnik in smernic, ki so pripeljale do nastanka fotografije,
pravilna izbira različnih tehnik za dosego zadanega cilja,
poznavanje računalniške obdelave fotografij,
poznavanje etičnih in moralnih principov za odgovorno fotografiranje,
poznavanje principov avtorskega prava,
poznavanje osnov računalniške video postprodukcije, 3D animacije in oblikovanja,
poznavanje osnov podjetništva in tržnega komuniciranja,
načrtovanje in izvajanje fotografskih projektov za potrebe naročnika,
poznavanje procesov priprave fotografij v tisku,
poznavanje organizacije dela na osebnem in timskem nivoju,
informiranost o varnosti in zdravju pri delu in zaščiti okolja ter zakonodaji in tehničnih predpisih na delovnem področju,
pozitivna profesionalna identiteta. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Visoka šola za storitve v Ljubljani (Higher School of Applied Sciences)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@vist.si
Spletni naslov: http://www.vist.si/
Telefon: (+386) 01/283 17 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani fotograf (VS) - diplomirana fotografinja (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. fotogr. (VS)

Awarding body:

Visoka šola za storitve v Ljubljani

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Cesta na Brdo 069, Ljubljana

Course location information:

Slovenija