• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Fotogrāfija - Bak. studijas

Fotogrāfija - Bak. studijas

Course Information

Programma sagatavo fotogrāfijas komunikācijas ekspertus, kuriem piemīt akadēmiskās un profesionālās prasmes fotogrāfijas projektu izvērtēšanā, producēšanā un īstenošanā un kuri orientējas fotogrāfijas medija darbības principos, fotogrāfijas saiknē ar radošajām industrijām un fotogrāfijas lietojuma īpatnībās komerciālajā un mākslas nozarēs. Studējošajiem būs iespēja apgūt, kā īstenot komerciālos un radošos fotogrāfijas projektus, veikt pētījumus un būt fotogrāfijas ekspertiem Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.

Studiju programmas mērķis

Sagatavot akadēmiski izglītotus, radošus un profesionāli augsti kvalificētus fotogrāfijas medija speciālistus, kuri būtu spējīgi ne tikai konkurēt daudzveidīgu uzņēmējdarbības nozaru darba tirgū, bet, balstoties uz apgūtajām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām, arī autonomi, kritiski, atbildīgi un prasmīgi realizēt savas radošās un profesionālās idejas fotogrāfijas medijā dažādās komerciālās un nekomerciālās jomās Latvijā un Eiropas Savienībā.

Pēc studiju programmas beigšanas

Absolventi apguvuši zināšanas par fotogrāfijas medija darbības principiem un spēj autonomi pētīt un prognozēt fotogrāfijas lietojuma laikmetīgās tendences, profesionāli vadīt un īstenot dažāda veida fotogrāfiju producēšanu, ir teorētiski un praktiski apguvuši fotogrāfijas un komunikācijas teoriju un vēsturi, mediju menedžmenta pamatus, fotogrāfijas un citu mediju mijietekmes vēsturiskā un laikmetīgā skatījumā, fotogrāfijas lietojumu internetā, presē, reklāmā un mākslā, kā arī spēj izvērtēt citu fotogrāfijas medijā balstītu projektu darbības principus.

Daži piemēri, par ko var strādāt, pabeidzot šo studiju programmu

Komunikācijas eksperti ar specializāciju fotogrāfijā, attēlu redaktori medijos, ziņu aģentūrās un fotoaģentūrās, fotoeksperti un redaktori attēlu bankās, modes, reklāmas un citu komerciālo fotoprojektu vadītāji, producenti un īstenotāji, kā arī attēlu lietojuma eksperti sociālajos medijos. Absolventi varēs arī strādāt organizāciju un iestāžu preses un komunikācijas nodaļās par vizuālās un mediju komunikācijas analīzes speciālistiem.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

3 gadi (pilna laika klātienē); 4 gadi (nepilna laika klātienē)

Access requirements: 

Vidējā izglītība, CE latviešu valodā un svešvalodā (vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments)

Costs: 

RSU budžets vai par maksu: 1790 EUR gadā (pilna laika); 1390 EUR (nepilna laika) (2018./19.)

Credits: 

ECTS 180

Provider Information

Provider Name: 
Rīgas Stradiņa universitāte
Provider Contact Info: 

Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
67409105; 67409075; 67409076 (studentu serviss)
infocentrs@rsu.lv; rsu@rsu.lv
www.rsu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Sociālo zinātņu bakalaurs komunikācijas zinātnē