• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Forest Machine Operator, FQ

Forest Machine Operator, FQ

Course Information

Tutkinnon suorittanut
- osaa metsien käsittelyn ja puutavaran varastoinnin
- osaa paikantaa leimikon
- osaa turvata metsäluonnon monimuotoisuuden muun muassa ottamalla työskentelyssään huomioon tiettyjä elinympäristöjä
- osaa työskennellä hakkuukoneella tai kuormatraktorilla
- osaa valinnoistaan riippuen työskennellä lisäksi energiapuun korjuukoneella, tehdä metsänhoitotöitä koneellisesti, tehdä metsänparannustöitä koneellisesti tai tehdä työkoneen siirtokuljetuksia

Työkoneen siirtokuljetus -osan suorittanut
- osaa valmistella koneen siirtokuljetuskelpoiseksi
- osaa tarkistaa siirtoauton ja kuormata koneen autoon, varustella siirtoauton ja sitoa kuorman sekä kuljettaa konetta siirtoautolla

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä metsäkoneenkuljettajana.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Costs: 

58

Provider Information

Provider Name: 
Yrkesakademin i Österbotten, Vasa
Provider Contact Info: 

06 324 2010
06 324 2000
Kungsgårdsvägen 30 A, 65380, VASA
06 324 2000
06 324 2010

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kungsgårdsvägen 30 A, 65380, VASA