• EQF Home Page Icon

Qualification: Food (meat, milk, bread) industry worker

Food (meat, milk, bread) industry worker

Qualification Information

Maisto pramonės darbuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti maisto pramonės darbuotoju įvairiose maisto pramonės įmonėse, kurti savo verslą. Maisto pramonės darbuotojas galės įmonėse atlikti technologines operacijas pagal įgytas kompetencijas.
Asmuo įgijęs maisto pramonės darbuotojo kvalifikaciją turi gebėti parinkti tinkamas žaliavas ir medžiagas maisto produktų gamybai, atlikti žaliavos paruošimo technologines operacijas, naudojantis įrengimais bei inventoriumi, nustatyti žaliavos kokybę, apskaičiuoti reikiamą žaliavos kiekį, ruošti pusgaminius, nustatyti pusgaminio kokybę, kokybiškai atlikti maisto produktų gamybos technologinius procesus, įvertinti maisto produkto, gauto technologinio proceso tarpiniu ir galutiniu etapu, kokybę. naudoti pažangias darbo priemones ir technologijas, saugiai dirbti, vadovautis gamybos ir asmens higienos tvarka, naudotis technologine literatūra, informacinėmis priemonėmis, taikyti ekonomikos, verslo bei aplinkosaugos žinias.
Maisto pramonės darbuotojo kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, profesinio mokymo sektoriniuose centruose, vykdančiuose mokymą pagal maisto pramonės darbuotojo mokymo programą.
Norintiems siekti maisto pramonės darbuotojo kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Įgiję maisto pramonės darbuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti maisto pramonės darbuotojais maisto pramonės įmonėse.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- Rokiskis Vocational School of Technology, Business and Agriculture - Siauliai Vocational Education and Training Centre - Kaunas Food industry and trade training center - Utena Regional Center of Educational Training - Kedainiai Vocational Training Centre

NQF Level: 
4