• EQF Home Page Icon

Qualification: Fluidumkitermelő technikus

Fluidumkitermelő technikus

Qualification Information

A képesítéssel rendelkező képes:

 • értelmezni a terveket, részletterveket készíteni és szerkeszteni
 • elkészíteni az ajánlatot, elkészíteni a vállalást
 • elkészíteni a kivitelezési és szerelési munkákat
 • irányítani a kivitelezési és szerelési munkákat
 • megszervezni az üzembe helyezési, beszabályozási, átadás-átvételi tevékenységeket
 • elkészíteni és elvégezni a létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységeket
 • tervezni és irányítani a karbantartási feladatokat
 • tervezni és szervezni a javítási feladatokat
 • tervezni és szervezni az átalakítási, korszerűsítési munkákat
 • tervezni és szervezni a bontási, hulladékkezelési és hasznosítási feladatokat
 • elvégezni az általános, adminisztratív jellegű tevékenységeket
 • működtetni a különböző fluidumkitermelő-rendszerek felszíni szerelvényeit, berendezéseit
 • szénhidrogén mezők gyűjtőés előkészítő rendszereit kezelni
 • termelő kutakat, szállító távvezetékeket ellenőrizni
 • szerelési vázlatot készíteni
 • gáztüzelő berendezéseket beszabályozni, üzemeltetni, karbantartani és javítani
 • gázés tüzeléstechnikai méréseket végezni
 • propán-bután gáz technológiát kezelni
 • az alternatív energia hasznosításához kiválasztani a megfelelő technológiát
 • használni a megújuló energiákat, üzemeltetni a berendezéseket
 • energetikai méréseket, számításokat végezni
 • szerszámokat, gépeket, motorokat, szivattyúkat kezelni, üzemeltetni
 • mélyfúró berendezésen kőzetbontási, lyukbefejezési, kútjavítási munkálatokat végezni
 • gépeket, berendezéseket karbantartani, gondoskodni az üzemszerű működésükről
 • fluidum kitermelést végezni

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- National Vocational Qualifications Register code of the qualifcation: 54-544-02

NQF Level: 
5
National occupation classification: 

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding work experience - mandatory entry requirement regarding a specific qualification - mandatory entry requirement regarding pre-assessment