• EQF Home Page Icon

Qualification: Florist

Florist

Qualification Information

● Bepaalt de (eigen) werkvolgorde (co 01286)
- Maakt de dagplanning op, stelt prioriteiten en bepaalt de werkvolgorde
- Raadpleegt de lijst met de eventuele bestellingen en levertijden voor de dag

● Koopt bloemen, planten, accessoires aan volgens de gemaakte afspraken (D120901 Id18111-c)
- Kan kwaliteit onderscheiden
- Overlegt met collega’s/leidinggevende
- Stelt zich op de hoogte van het seizoenaanbod
- Heeft inzicht in het marktaanbod, houdbaarheid, verzorging
- Is prijsbewust
- Koopt tijdig in op basis van het benodigde inkoopvolume en inkoopbudget
- Vraagt indien nodig offertes op
- Maakt een keuze uit de inkoopkanalen en leveranciers volgens de gemaakte afspraken
- Onderhandelt met leveranciers over (inkoop)prijzen, kwaliteit en eventueel de leveringsvoorwaarden volgens de gemaakte afspraken
- Registreert de inkoop
- Controleert de aankoop en evalueert de kwaliteit
- Rapporteert de inkoopgegevens aan de leidinggevende
- Volgt ontwikkelingen en trends van de markt op

● Verzorgt en bewaakt de voorraad (D120901 Id19103-c)
- Registreert de voorraad van de verkoopruimte en het magazijn
- Gebruikt registratiesoftware
- Vult de voorraad van de verkoopruimte en het magazijn aan
- Controleert de voorraad regelmatig op kwantiteit en kwaliteit
- Neemt maatregelen om de voorraad te corrigeren indien nodig
- Let op afwijkingen door beschadigingen en of derving van producten
- Hanteert het “first-in first-out”-principe

● Verzorgt producten en materialen (D120901 Id21837-c/7145-c)
- Maakt vazen, materialen en gereedschap schoon en desinfecteert
- Maakt de bloemen schoon op de juiste manier: voor elke soort op de aangewezen wijze met de juiste verzorginsproducten
- Zet de bloemen in de gepaste recipiënten
- Onderhoudt en sorteert de koelcel
- Herkent schade en afwijkingen aan de producten en beoordeelt wat ermee moet gebeuren
- Ververst producten wanneer dit nodig is
- Is op de hoogte van het gebruik van voedingsstoffen
- Schikt de bloemen in de winkel
- Vult bij
- Ruimt de werkplaats op
- Sorteert en behandelt het afval volgens de richtlijnen
- Sorteert het leeggoed
- Past ergonomische hef- en tiltechnieken toe
- Past de milieuvoorschriften toe
- Hanteert verzorgingsproducten volgens voorschriften
- Herkent de belangrijkste ziekten die planten aantasten

● Stelt bloemwerk en plantenarrangementen samen (D120901 Id24267-c/24268-c/24269-c/24270-c/24271-c/24272-c)
- Ontwerpt en maakt commercieel verantwoord bloemwerk en plantenarrangementen voor alle gangbare gelegenheden en toepassingen die passen bij de winkelformule en voldoen aan de wensen van de klant en/of aan specifiek gevraagd maatwerk
- Houdt rekening met de groeifactoren van de verschillende planten
- Kiest geschikte materialen
- Gebruikt het juiste materiaal, (hand)gereedschap, bindartikelen en bevestigingsmaterialen
- Gaat op een veilige manier met de verschillende gereedschappen om
- Kan verschillende technieken toepassen
- Houdt rekening met de persoonlijkheid en de wensen van de klant bij het maken van een compositie op bestelling
- Toont vaktechniek, inzicht in nieuwe trends en technieken en creativiteit
- Heeft inzicht in het kleurenpallet
- Combineert materialen op basis van eigenschappen, kleur, vorm, structuur en seizoenen
- Kan kleur, kleurtoon, kleurtint in een compositie toepassen
- Kan rekening houden met de symbolische waarde van kleuren
- Stelt met grote vaardigheid in een vlot tempo bloemenwerk of plantenarrangementen samen die voldoen aan de opdracht en de winkelformule
- Ontwerpt en maakt composities in meerdere prijsklassen
- Gebruikt de geschikte technieken
- Kan steekschuim aanschaven
- Kan met verschillende materialen werken
- Houdt rekening met de bederfelijkheid en de kwetsbaarheid van de producten
- Gebruikt een recipiënt in functie van het te maken ontwerp
- Creëert de juiste sfeer en ambiance in de ontwerpen
- Respecteert de veiligheidsinstructies
- Werkt economisch en prijsbewust
- Kan vegetatief materiaal drogen
- Kan vegetatief en niet-vegetatief materiaal lijmen, rijgen, klemmen, weven, vlechten, wikkelen, buigen, insnoeren, stapelen, vouwen
- Kan verschillende stijlen van composities toepassen

● Innoveert in de werkzaamheden met de producten (co 01287)
- Innoveert het aanbod
- Gaat actief op zoek naar trends en ontwikkelingen
- Past deze trends toe in het ontwerp en creatie van de arrangementen en decoraties
- Toont creativiteit en behendigheid

● Maakt het werkblad, het gereedschap en de ruimtes schoon en houdt ze hygiënisch
- Werkt ordelijk
- Ruimt aan het eind van de verkoopdag de verkoopsruimte en de werkruimte op en onderhoudt deze
- Maakt schoon volgens het opgesteld onderhoudsplan en de bedrijfsprocedures
- Controleert de staat van het materieel en slijpt messen waar nodig
- Ruimt de werkplek en het materieel systematisch op
- Gebruikt schoonmaakmaterieel
- Gebruikt een hoeveelheid product volgens het oppervlak en de vervuiling
- Reinigt en desinfecteert het materieel volgens de richtlijnen en ruimt op
- Sorteert en behandelt afval volgens de richtlijnen
- Past ergonomische hef- en tiltechnieken toe
- Maakt de verkoopruimte voor openingstijd gereed om klanten te ontvangen

● Berekent de commerciële prijs volgens de gemaakte afspraken/procedures (co 01288)
- Berekent de prijs van het gemaakte bloemwerk of plantenarrangement volgens de procedures van het bedrijf
- Berekent alle gebruikte materialen en eventuele overige kosten nauwkeurig in de kostprijs
- Maakt een inschatting van de commerciële prijs die klant moet betalen volgens de gemaakte afspraken/procedures (bovenop de gebruikte materialen, uurloon, overige kosten)

● Verzorgt de winkelpresentatie (D120901 Id17799-c)
- Maakt een presentatieplan op
- Voert het presentatieplan uit
- Voorziet het nodige materieel en materiaal i.f.v. het presentatieplan
- Stelt de presentatie van de winkel op en onderhoudt deze met behulp van een presentatieplan
- Stelt de geschikte temperatuur in
- Stelt planten volgens soort en eigenschappen ten toon
- Stelt planten volgens bepaalde thema’s en verkoopdoelstellingen ten toon (feestdagen, …)
- Zorgt dat de producten op een aantrekkelijke wijze worden gepresenteerd
- Houdt rekening met trends, volgt ze op en past deze toe in de eigen werkomgeving
- Voorziet de producten van een verzorgd etiket met prijsaanduiding
- Maakt de prijsaanduidingen grafisch op zodat het geheel een nette en verzorgde indruk uitstraalt
- Voorziet de geschikte lichtinval en/of belichting
- Combineert displays, producten, promotiemateriaal en productinformatie
- Verzorgt de instore-communicatie: maakt pancarten op en zorgt dat (promotie)acties visueel duidelijk zijn voor de klant(en)
- Wijzigt regelmatig de opstelling (sfeerbeleving) en verandert de wandelroute
- Houdt rekening met preventie van winkeldiefstal bij de presentatie
- Kleedt de etalage aan op basis van een ontwerp
- Plaatst eventueel bloemdecoraties tijdens evenementen (particulieren, ondernemingen,…)

● Controleert de kassa bij het begin van de werkdag en telt bij sluiting (D120901 Id17906-c/18044-c)
- Maakt een dagrapport van de kassa
- Telt eventueel de kassa na en verklaart kasverschillen
- Controleert eventueel ontvangsten en kassaverrichtingen
- Lost storingen aan de kassa op
- Bergt eventueel het geld op en/of stort het op voorgeschreven wijze

● Onthaalt de klant(en) (D120901 Id18118-c/21232-c)
- Onthaal en begroet de klant(en), stelt zich toegankelijk en enthousiast op
- Schat in om welk type klant het gaat en met welk doel hij binnenkomt
- Observeert en bepaalt het moment om de klant te benaderen
- Achterhaalt de wensen van de klant en toont de mogelijkheden van het assortiment
- Adviseert de klant bij het maken van keuzes
- Informeert de klant over het product, de toepassing ,de verzorging
- Checkt de tevredenheid van de klant

● Neemt bestellingen aan (D120901 Id18024-c/23850-c/25254-c)
- Neemt de bestelling telefonisch of in de verkoopruimte op
- Voert een klantgerichte communicatie
- Communiceert duidelijke en ondubbelzinnig met de klant over de bestelling
- Verwerkt bestellingen per mail
- Registreert de benodigde informatie volgens bedrijfsprocedure
- Informeert de klant over de leveringstarieven, leveringstijden en de beschikbaarheid van producten
- Informeert betrokken collega’s en leidinggevende bij (niet-standaard)bestellingen

● Verpakt het product (D120901 Id18118-c)
- Pakt bestellingen in
- Verpakt de producten volgens het gebruik, aard of bestemming
- Kiest het geschikte verpakkingsmateriaal uit
- Kan aan de hand van verschillende technieken de geschikte inpaktechniek toepassen, met de nodige handvaardigheid, op het door de klant geselecteerde product
- Kan bloemen, planten, boeketten, bloemstukken, bloembakken, accessoires,… klaar maken/verpakken om deze op een verantwoorde manier te transporteren
- Voorkomt beschadiging aan de producten

● Handelt de verkoop af (D120901 Id18044-c)
- Bedient de kassa
- Berekent hoeveel de klant moet betalen en telt hierbij eventueel bijkomende kosten (levering aan huis,…)
- Controleert of de juiste prijzen werden gehanteerd
- Registreert de verkoop
- Verwerkt actie- en cadeaubonnen
- Checkt of de klant tevreden is
- Rondt het gesprek op een passende wijze af

● Handelt klachten af (co 01289)
- Ontvangt de klacht
- Interpreteert de klacht
- Evalueert de klacht, gaat na of de klacht kan opgelost worden en op welke manier
- Meldt de klacht aan de leidinggevende en/of roept hulp in wanneer hij de klacht niet zelf tot een oplossing kan brengen

● Respecteert de persoonlijke hygiëne (co 01290)
- Wast de handen volgens de hygiënische richtlijnen
- Bedekt eventuele wonden
- Draagt werk- en beschermkledij volgens de hygiënische richtlijnen

● Werkt in teamverband

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4