• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Fleet operations command

Fleet operations command

Course Information

1. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems
Programą gali studijuoti turintieji ne žemesni kaip bakalauro ar jam prilygstantį šių krypčių išsilavinimą:
- jūrų transporto inžinerijos krypties - be papildomų reikalavimų;
- mechanikos inžinerijos, elektros inžinerijos, kitų transporto šakų inžinerijos, jūrų aplinkosaugos inžinerijos krypčių - papildomai atsiskaitę už nustatytos apimties termodinamikos, laivų mechanikos. ir laivo inžinerijos dalykus pagal individualią programą.
2. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos
Nėra.
3. Anotacija (skliaustuose nurodyta dalyko kurso apimtis kreditais)
1) Studijų srities bendrųjų pagrindų dalykai
Mokslinių tyrimų pagrindai(4); Chemotologija(3); Tribologija(3); (Iš viso 10).
2) Studijų krypties specialaus lavinimo dalykai
Laivyno techninės eksploatacijos technologijos(4);Jūrų transporto įmonių valdymas(4); Jūrų transporto įmonių ekonomika(4); Laivų inžinerinių įrenginių patikimumas ir laivų klasifikacinės bendrovės ( 3 ), laivų administravimas ir draudimas(3); Laivo remonto įmonių valdymas(3); Laivo remonto įmonių ekonomika(3); Gamtosaugos problemos jūroje ir uoste(3); Laivo jėgainės automatizavimas su KP (3+1); Alternatyvos 1(4); Alternatyvos 2(4); Alternatyvos 3(4). (iš viso 43)
Tame skaičiuje(alternatyvos):
Alternatyvos 1. Laivų krovos darbų mechanizavimas su KP(3+1); Šelfo technologijos ir įrenginiai su KP(3+1); Žūklės technologija ir įrenginiai su KP(3+1);
Alternatyvos 2. Dyzelių remontas su KP(3+1); Laivų aplinkos inžinerija su KP(3+1); Sunkiųjų dyzelių oro taršos mažinimo technologijos su KP(3+1);
Alternatyvos 3. Laivų statybos technologijos(4); Laivų inžinerinių įrenginių remonto technologijos(4); Uostų techninis laivynas(4); Upių laivynas(4); Karinis laivynas(4).
4. Praktika(skliaustuose -apimtis kreditais)
Nėra
5. Studijų kalba
Valstybinė
6. Studijų pabaiga(skliaustuose - apimtis kreditais)
Moksliniai tyrimai(7)
Magistro baigiamasis darbas(20); (Iš viso 27).

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Access requirements: 

Minimum education - Higher education

Credits: 

120

Provider Information

Provider Name: 
Klaipeda University
Provider Type: 
University
Provider Contact Info: 

Provider phone number: +370-46-398900 Provider email: klaipedos.universitetas@ku.lt Provider URL: http://www.ku.lt

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Not awailable
Awarding body:

Klaipeda University

Awarding body contact info:

Provider phone number: +370-46-398900 Provider email: klaipedos.universitetas@ku.lt Provider URL: http://www.ku.lt

Course Locations

Reference Data

Course address:

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84