• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Fizioterapija - Prof. bak. studijas

Fizioterapija - Prof. bak. studijas

Course Information

Absolventi iegūst profesionālā bakalaura grādu veselības aprūpē ar kvalifikāciju „Fizioterapeits” ar specializāciju sporta jomā.

Topošie fizioterapeiti studiju laikā apgūst fizioterapijas ārstēšanas metodes, kas ietver:

• ārstniecisko vingrošanu;
• masāžu;
• postizometriskās relaksācijas metodes;
• mobilizācijas tehniku;
• manuālo terapiju;
• fizikālās procedūras u.c.

Studiju laikā mācību un stažēšanās prakses studentiem tiek organizētas ārstniecības iestādēs un sporta medicīnas centros. Iegūstot teorētiskās un praktiskās kompetences, fizioterapeiti var strādāt veselības aprūpes, sociālās aprūpes, izglītības un sporta sistēmā, kā arī veikt individuālu profesionālo darbību.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)

Access requirements: 

Vidējā izglītība, CE - Latviešu valodā un svešvalodā (var aizstāt ar starptautiska testa rezultātu), un bioloģijā (papildus punkti); sekmju izrakstā visām atzīmēm jābūt sekmīgām, kā arī jāiesniedz veselības izziņa 027/u, kas atļauj nodarboties paaugstinātas slodzes apstākļos.

Costs: 

2440 EUR gadā (pilna laika), 2130 EUR gadā (nepilna laika) (2019./20.)

Credits: 

ECTS 240

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Provider Contact Info: 

Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006
67543410
akademija@lspa.lv
www.lspa.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē; Fizioterapeits ar specializāciju sporta jomā