• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Fizioterapija (Physiotherapy)

Fizioterapija (Physiotherapy)

Course Information

Temeljni cilj programa je izobraziti fizioterapevta, kot neodvisnega zdravstvenega strokovnjaka, ki bo z usvojenimi interdisciplinarnimi znanji sposoben delovati samostojno ali v timu pri načrtovanju, izvajanju in ocenjevanju fizioterapevtskega zdravljenja. Znal bo delovati na področju primarne preventive, zdravljenja in rehabilitacije. Poleg temeljnih naravoslovnih in medicinskih znanj in poleg specialnih znanj obvladovanja postopkov in metod fizioterapevtske obravnave bo pridobil še znanja komunikacije, psihologije, managementa, raziskovanja in etike. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju (Faculty of Health Sciences)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@vszi.upr.si
Spletni naslov: http://www.vszi.upr.si
Telefon: (+386) 05 662 64 60

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani fizioterapevt (UN) - diplomirana fizioterapevtka (UN)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. fiziot. (UN)

Awarding body:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Delpinova ulica 018B, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Polje 042, Izola

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Ulica padlih borcev 026, Šempeter-Vrtojba

Course location information:

Slovenija