• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Fizioterapija (Physiotherapy)

Fizioterapija (Physiotherapy)

Course Information

Cilji visokošolskega študijskega programa fizioterapije so izobraziti in usposobiti študente za prenos teoretičnih znanj v prakso, jih med seboj povezovati in dopolnjevati. Zahtevnost študijskega programa po predmetniku je naravna tako, da se študenti sprotno seznanjajo z vsebino posameznega predmeta, na seminarjih, seminarskih vajah, laboratorijskih vajah in s svojim lastnim delom poglabljajo, razumejo in znajo uporabiti pri praktičnem delu. Študentje pridobijo naslednje kompetence: samostojno izvajanje fizioterapevtske dejavnosti; ocenjevanje in dokumentiranje funkcionalnega stanja; izbiranje, doziranje in preverjanje ustreznih fizioterapevtskih metod in tehnik; vzdrževanje, vzpostavljanje in izboljševanje psihofizičnih sposobnosti ter zmogljivosti zdravih, motenih v razvoju in drugih; uporabnost metod in tehnik gibalne terapije in fizikalnih energij, vzpostavljenih v ravnovesje; postavljanje ciljev fizioterapevtske obravnave; prispevanje k razumljivejši diagnozi in prognozi v sodelovanju z zdravnikom in ostalimi v timu; sprotno preverjanje učinkov, fizioterapevtskih postopkov; oblikovanje, izvajanje in preverjanje zdravstveno vzgojnih in preventivnih programov; upoštevanje indikacij in kontraindikacij za posamezne postopke, metode in tehnike fizioterapevtske obravnave in stalno spremljanje strokovnih novosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Visokošolski zavod Fizioterapevtika (PHYSIOTHERAPEUTICA)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: tajnistvo@fizioterapevtika.si
Spletni naslov: www.fizioterapevtika.si
Telefon: (+386) 00386 1 361 2055

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani fizioterapevt (VS) - diplomirana fizioterapevtka (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. fiziot. (VS)

Awarding body:

Visokošolski zavod Fizioterapevtika

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Slovenska cesta 058, Ljubljana

Course location information:

Slovenija