• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Fizioterapija (Physiotheraphy)

Fizioterapija (Physiotheraphy)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti in usposobiti bodoče diplomante za: sposobnost uporabe teoretičnih znanj pri razvijanju, vzdrževanju in obnovi gibanja ter funkcijskih sposobnosti ljudi z omejenim, prizadetim ali okvarjenim gibanjem in/ali sposobnostjo zaradi bolezni ali poškodbe, v vseh starostih obdobjih; sposobnost uporabe teoretičnih znanj pri vzdrževanju in obnovi gibanja ter funkcijskih sposobnosti zdravih ljudi, v vseh starostnih obdobjih, z namenom ohranjanja in krepitve zdravja ter preprečevanja nastanka bolezni in poškodb; samostojno opravljanje dela in uresničevanje nalog s področja načrtovanja, organiziranja, vodenja, izvajanja in nadziranje fizioterapevtskega procesa na vseh ravneh zdravstvenega varstva; kritično razmišljanje in analitično reševanje problemov, ter razumevanje osnov znanstvenoraziskovalnega pristopa; nadaljnje izobraževanje na drugi in tretji stopnji; ozaveščanje o učenju, strokovnem razvoju in razvijanju osebnostnega razvoja kot vseživljenjskem procesu; razumevanje socialnega in kulturnega okvira, v katerem deluje zdravstveno varstvo v Sloveniji. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (Faculty of Health Sciences)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dekanat@vsz.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.vsz.uni-lj.si

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani fizioterapevt (VS) - diplomirana fizioterapevtka (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. fiziot. (VS)

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Zdravstvena pot 005, Ljubljana

Course location information:

Slovenija